Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace
UČÍME OBORY, SE KTERÝMI SE V ŽIVOTĚ NEZTRATÍŠ

Proč studovat u nás

Šikovní řemeslníci a technici jsou potřeba neustále, o svou práci se tak bát nemusí. Snažíme se, aby z Hlinek vycházeli opravdu dobří absolventi. Pro kvalitní výuku máme moderní zázemí – laboratoře, dílny i techniku, starší provozy z různých projektů modernizujeme. Učitelé jsou protřelí praxí, navíc od 2. ročníku si všechny znalosti vyzkoušíš rovnou v reálném prostředí. A za praxi dostaneš často i zaplaceno! Nad rámec studia Hlinky pořádají množství mimoškolních aktivit, sportovních kroužků a mají svojí malou posilovnu. Pokud se rozhodneš pro Hlinky, tak jsme přesvědčení, že se nebudeš nudit.

KVALITNÍ ZÁZEMÍ

Naše škola disponuje pro praktickou výuku kvalitním dílenským zázemím. Dílny technických oborů prošly v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Co se v teorii naučíš, to si také v praktické výuce vyzkoušíš…


VOLNÝ ČAS

Život mladého člověka není jen o práci a studiu… Pamatujeme také na volný čas našich žáků. Škola proto nabízí řadu volnočasových aktivit, další společenské, kulturní a sportovní vyžití je dostupné v blízkém okolí školního areálu.


MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

Zájemci o studium ze vzdálenějších regionů rozhodně nemusí řešit problém s ubytováním a stravováním. Studenti naší školy mají k dispozici internátní ubytování v blízkém domově mládeže i kvalitní školní stravování přímo v našem areálu.


Aktuality

Informace ředitelky školy k 30. 3. 2020
  • 31. 03. 2020

Informace ředitelky školy k 30. 3. 2020

Distanční výuka teorie i praxe pro všechny obory bude probíhat i nadále. Všichni žáci i učitelé používají výhradně služební /školní e-maily najdete na stránkách školy (viz. https://www.soshlinky.cz/kontakty)/ a pracují v prostředí BAKALÁŘI. V případě, že někdo nemá možnost zpracovávat úkoly prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, informuje třídního učitele, který zajistí předávání úkolů jiným způsobem. Materiály pro výuku a úkoly budou předávány po dohodě v písemné podobě na vrátnici školy.

Číst více
Hodnocení (klasifikace) žáků za druhé pololetí 2019/20
  • 30. 03. 2020

Hodnocení (klasifikace) žáků za druhé pololetí 2019/20

Ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020 budou žáci klasifikováni také podle svých výsledků vycházejících ze spolupráce s učiteli v rámci samostudia (vypracovávání domácích úkolů, odevzdávání zadaných prací elektronickou cestou). Žáci, kteří nebudou zadané pokyny respektovat a domácí úkoly řešit, nebudou v příslušných předmětech ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020 hodnoceni.

Číst více
Rozhodnutí ředitelky školy o změně kritérií přijímacího řízení u oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-silnoproud
  • 18. 03. 2020

Rozhodnutí ředitelky školy o změně kritérií přijímacího řízení u oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-silnoproud

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. § 60 odst. 3 sdělujeme, že ředitelka SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404 rozhodla o zrušení školní přijímací zkoušky pro obory 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  a 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  pro školní rok 2020/2021. Důvodem jsou mimořádná opatření ohledně pandemie koronaviru.

Číst více

Partneři