Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Stravování

Vážení rodiče,

stravování na naší škole zajišťujeme vlastní školní kuchyní a výdejem ve školních jídelnách v budově v Hlinkách i na Závodí. Máme instalován elektronický systém objednávání a výdeje stravy s využitím osobních čipů, který je rozšířen o možnost objednávání stravy po internetu.

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 130,-Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny v Berouně – Hlinkách. Čip slouží po celou dobu docházky do školní jídelny. Pokud strávník čip ztratí nebo zničí, musí si zakoupit nový.

Stravu si žáci přihlašují nebo odhlašují na další dny u objednacího snímače, který je umístěn ve školní jídelně Beroun – Hlinky nebo prostřednictvím internetu, v budově Beroun – Závodí pouze prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách naší školy http://soshlinky.cz/ naleznete veškeré informace – jako je jídelníček a možnost přihlašování přes internet (jídelna). U každého pokrmu jsou pro Vaši informaci vyznačené alergeny.

Podmínky platné od 1. září 2021

Každý strávník / žák / musí před započetím odebírání obědů  složit jistinu na účet školy – č. účtu 115-7581440267/0100. Pokud nebude jistina složená, nebude mu umožněno stravování v naší jídelně. Finanční jistina bude použita v případě neprovedení platby inkasem z vašich osobních účtů uvedených na přihláškách ke stravování. V případě ukončení stravování vám tato jistina bude vrácena. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové nebude strávníkovi umožněno stravování.

Výše finanční jistiny:

  • pro strávníky činí 750,- Kč
  • pro strávníky, kteří jsou ubytovaní na Domově mládeže je jistina navýšena ještě o částku za ubytování. Celková cena jistiny je 3 000 Kč.

V případě, že bude vyčerpána jistina za obědy a ubytování, nebude žákovi umožněn odběr stravy ani ubytování na Domově mládeže do okamžiku, než složí na účet školy jistinu novou.

Při platbě této jistiny do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE prosím uvádějte jméno a příjmení strávníka + slovo JISTINA, abychom mohli správně přiřadit platbu.

Aktuální ceník stravy ve školním roce 2021/ 2022

  • Snídaně 29,- Kč
  • Oběd 37,-Kč
  • Večeře I 34,-Kč
  • Večeře II 16,-Kč
  • Celodenní stravování: 100,- Kč

Měsíční poplatek za ubytování na DM činí 1 250,- Kč. Informace k ubytování poskytuje pí Štychová tel: 311 622 585 – linka 125.

Možnosti platby stravného a ubytování na DM

- inkasem z Vašeho osobního účtu přes KB (bankovní spojení: KB Beroun č.ú. 115-7581440267/0100)

Stravné je účtováno měsíčně podle skutečně odebrané stravy, u ubytovaných je vyúčtování stravy a ubytování dohromady. Vyúčtované částky jsou inkasované vždy k 15. – 18. dni následujícího měsíce z Vašich účtů. Pokud nebylo na Vašem účtu dostatečné finanční krytí, platba nebude provedena a vrátí se zpět. V tomto případě je nutné obratem uhradit závazek na účet školy 115-7581440267/0100, do popisu příjemce musíte uvést jméno strávníka a druh závazku (např. stravné, ubytování).

Vzhledem ke způsobu financování si vedení školy vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku. Strávníci se přihlašují ke stravování nebo odhlašují stravu 24 hodin před začátkem stravování do 11:00 hodin na další den.

V případě nemoci je nutné provést odhlášení ihned, ve výjimečných případech i telefonicky na tel. 311 622 585 – linka 117, 727 843 639.

Informace ke stravování poskytuje vedoucí ŠJ pí Jakubíčková tel: 311 622 585, linka 117 nebo 727 843 639.

Mimo školní stravování je možnost zakoupení dopoledních svačin za hotové. 

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ZDE >>