Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Stravování

Vážení rodiče,

v budově v Hlinkách i na Závodí. Máme instalován elektronický systém objednávání a výdeje stravy s využitím osobních čipů, který je rozšířen o možnost objednávání stravy po internetu.

Každý strávník přinese vyplněnou a podepsanou přihlášku do kanceláře vedoucí školní jídelny v Berouně – Hlinkách (hlavní budova Hlinky). Zde si musí zakoupit čip v hodnotě 150,-Kč a dostane přístupové heslo na objednávání stravy po internetu. Čip slouží po celou dobu docházky do školní jídelny. Pokud strávník čip ztratí nebo zničí, musí si zakoupit nový.

Stravu si žáci přihlašují nebo odhlašují po internetu.

Na internetových stránkách naší školy http://soshlinky.cz/ naleznete veškeré informace, jako je jídelníček a možnost přihlašování přes internet (odkaz jídelna). Pro budovu Hlinky jsou obědy označené oběd 1 OK nebo oběd 2 OK (ulice Okružní) a pro budovu Závodí oběd 1 SV nebo oběd 2 SV (ulice Svatojánská).

U každého pokrmu jsou pro Vaši informaci vyznačené alergeny. V týdnu pondělí až čtvrtek jsou na výběr dvě jídla, v pátek pouze jedno.

Podmínky platné od 1. září 2022

Každý strávník / žák / musí před započetím odebírání obědů  složit jistinu na účet školy- č. účtu 115-7581440267/0100. Pokud nebude jistina složená, nebude mu umožněno stravování v naší jídelně. Finanční jistina bude použita v případě neprovedení platby inkasem z vašich osobních účtů uvedených na přihláškách ke stravování. V případě ukončení stravování vám tato jistina bude vrácena. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové nebude strávníkovi umožněno stravování.

Výše finanční jistiny:

pro strávníky činí 1000,- Kč

pro strávníky, kteří jsou ubytovaní na Domově mládeže je jistina navýšena ještě o částku za ubytování. Celková cena jistiny je 4 000 Kč.

V případě, že bude vyčerpána jistina za obědy a ubytování, nebude žákovi umožněn odběr stravy ani ubytování na Domově mládeže do okamžiku, než složí na účet školy jistinu novou.

Při platbě této jistiny do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE prosím uvádějte jméno a příjmení strávníka + slovo JISTINA, abychom mohli správně přiřadit platbu.

Aktuální ceník stravy od 1. září 2022

Snídaně 36,- Kč

Oběd 45,-Kč

Večeře I 41,-Kč

Večeře II 20,-Kč

Celodenní stravování: 122,- Kč (bez Večeře II)

Měsíční poplatek za ubytování na DM činí 1 600,- Kč. Informace k ubytování poskytuje pí Krňáková tel: 311 622 585 – linka 125.

Možnosti platby stravného a ubytování na DM

- inkasem z Vašeho osobního účtu přes KB (bankovní spojení: KB Beroun č.ú. 115-7581440267/0100)

Každý strávník při přihlášení k odběru stravy musí mít vyplněnou a podepsanou přihlášku od rodičů.

Musí být vyřízené  ZAVEDENÍ SOUHLASU S INKASNÍ PLATBOU na Vašem osobním účtu, ze kterého stravu budete platit. Přihlášku buď přímo potvrdí banka, u které máte účet - nebo zavedete souhlas v internetovém bankovnictví. V tomto případě je nutné doložit – vytisnout nebo ofotit a poslat na jídelna@soshlinky.cz,  připsat jméno strávníka.

PROSÍM  NE  TRVALÝ  PŘÍKAZ !!

Stravné je účtováno měsíčně podle skutečně odebrané stravy, u ubytovaných je vyúčtování stravy a ubytování dohromady. Vyúčtované částky jsou inkasované vždy k 15. – 18. dni následujícího měsíce z Vašich účtů. Pokud nebylo na Vašem účtu dostatečné finanční krytí, platba nebude provedena a vrátí se zpět. V tomto případě je nutné obratem uhradit závazek na účet školy 115-7581440267/0100, do popisu příjemce musíte uvést jméno strávníka a druh závazku (např. stravné, ubytování).

Vzhledem ke způsobu financování si vedení školy vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku.

Strávníci si přihlašují nebo odhlašují stravu 24 hodin před začátkem stravování do 11:00 hodin na další den po internetu. Po nemoci je možnost přihlášení v kanceláři.

V případě nemoci je nutné provést odhlášení ihned, ve výjimečných případech i telefonicky na tel. 311 622 585 - linka 117, 727 843 639.

Informace ke stravování poskytuje vedoucí ŠJ pí. Lálová tel: 311 622 585, linka 117 nebo 727 843 639.

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ZDE >>