Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

KONTAKTY

Důležité kontakty pro rodiče a žáky

 • Lada Jakubová

  personalistka
  (přijímací řízení, přihlášky atd.)

  e-mail: l.jakubova@soshlinky.cz telefon
  (přes vrátnici Hlinky):
   
   +420 311 622 585
   +420 311 622 515

 • Vladana Levorová

  sekretariát školy
  (vyřizuje potvrzení o studiu, kopie výučních listů, maturitního vysvědčení pracoviště Hlinky)

  telefon
  (přes vrátnici Hlinky):

   +420 311 622 515
   +420 311 622 585

 • Leona Hrubá

  hospodářka školy
  (vyřizuje potvrzení o studiu, kopie výučních listů, maturitního vysvědčení pracoviště Závodí)

  telefon
  (přes vrátnici Závodí):

   +420 311 622 692

VEDENÍ ŠKOLY

 • Mgr. Perlinger Jiří

  ředitel školy

  Kabinet:  ředitelna
  perlinger@soshlinky.cz
   +420 601 347 476

 • Ing. Trojanová Martina

  zástupkyně pro ekonomiku a provoz, statutární zástupce ředitele

  Kabinet:  kabinet EKO
  trojanova@soshlinky.cz
   +420 602 116 306

 • Mgr. Bečvář David

  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Hllnky)

  Kabinet:  kabinet zástupce Hlinky
  becvar@soshlinky.cz
   +420 733 677 222

 • PaedDr. Karásková Kamila

  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Závodí)

  Kabinet:  kabinet zástupce Závodí
  karaskova@soshlinky.cz
   

 • Mgr. Trlifajová Libuše

  vedoucí učitel odborného výcviku (pracoviště Hlinky)

  Kabinet:  kabinet praktického vyučování Hlinky
  trlifajova@soshlinky.cz
   +420 606 752 836

 • Bc. Turková Hana

  vedoucí učitel odborného výcviku (pracoviště Závodí)

  Kabinet:  kabinet praktického vyučování Závodí
  turkova@soshlinky.cz
   +420 723 886 618

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

Okružní 1404
266 73 Beroun

ID datové schránky: tz8w8b3

IČ: 00664740
IZO: 000664740
REDIZO: 600006859


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ – ZÁVODÍ
Svatojánská 217
266 01 Beroun 3

311 622 515 / 311 622 585 pracoviště Hlinky

311 622 692 / 311 621 282 pracoviště Závodí

Elektronická podatelna zajišťovaná Středočeským krajem: SOOBE@kr-s.cz

číslo účtu školy:
3236131 / 0100
Komerční bankaTeoretické vyučování

 • Mgr. Havlová Jana

  Kabinet:  KD 31
  havlova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 151

 • Horná Michala

  Kabinet:  KD 21
  horna@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 163

 • Mgr. Chocová Olga

  Kabinet:  K 12

   311 622 515 / linka 142

 • Ing. Chvojka Miloslav

  Kabinet:  K 31
  chvojka@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 145

 • Kryll Josef

  Kabinet:  

   

 • Bc. Křížová Eva

  Kabinet:  

   

 • Bc. Kuděj Milan

  Kabinet:  K 02
  kudej.m@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 180

 • Kusý Jiří

  Kabinet:  K 02
  kusy@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 180

 • Mgr. Rozhoň Josef

  Kabinet:  

   

 • Mgr. Reslová Štěpánka

  metodička školní prevence

  Kabinet:  K 02
  reslova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 153

 • Ing. Řezáčová Alena

  Kabinet:  K 12
  rezacova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 142

 • Mgr. Sabouová Markéta

  Kabinet:  K 22
  sabouova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 146

 • Ing. Satran Eugen

  Kabinet:  

   

 • Mgr. Schlesingerová Tereza

  Kabinet:  KD 31
  schlesingerova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 151

 • Mgr. Sobotková Michala

  Kabinet:  

   

 • Mgr. Slomková Renata

  výchovná poradkyně

  Kabinet:  KD 11
  slomkova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 139

 • Mgr. Soukupová Vlasta

  výchovná poradkyně - pracoviště Závodí

  Kabinet:  K 33 - Závodí
  soukupova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 136

 • Šálková Květoslava

  asistent pedagoga

  Kabinet:  K 23 - Závodí

   311 621 282 / linka 132

 • Bc. Šavlová Blanka

  Kabinet:  K 21 - Závodí
  savlova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 129

 • Šimková Jaroslava

  Kabinet:  K 33 - Závodí
  simkova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 136

 • Mgr. Šmídová Lenka

  Kabinet:  K 12
  smidova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 142

 • Ing. Šosová Milada

  výchovná poradkyně

  Kabinet:  KD 34
  sosova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 131

 • Štěpánková Alena

  kariérový poradce

  Kabinet:  KD 10
  stepankova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 116

 • Bc. Švarcová Novotná Gabriela

  Kabinet:  

   

 • Ing. Švec Dalibor

  Kabinet:  K 21
  svec@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 147

 • Ing. Vaňačová Petra

  Kabinet:  KD 10
  vanacova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 116

 • Mgr. Váňová Kateřina

  Kabinet:  K 32
  vanova.k@seznam.cz
   311 622 515 / linka 144

 • Vavřina Luděk

  Kabinet:  

   

 • Ing. Vildová Lenka

  Kabinet:  

   

 • Ing. Vlčková Petra

  Kabinet:  

   

 • Bc. Volfová Vladislava

  metodička školní prevence

  Kabinet:  K 21 - Závodí
  volfova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 129

 • Ing. Vrbová Lada

  Kabinet:  K 32
  vrbova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 144


Praktické vyučování - pracoviště Závodí

 • Csölle Rudolf

  Kabinet:  kabinet praktického vyučování Závodí
  csolle@soshlinky.cz
   +420 728 780 085

 • Fričová Jiřina

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet - cukráři Závodí
  fricova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Fridrich Zdeněk

  Obor Truhlář

  Kabinet:  kabinet truhlář - Závodí
  fridrich@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134

 • Hlušičková Eva

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  hlusickova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Krejčí Jana

  obor Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  j.krejci@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 113

 • Křížová Ivana

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet cukráři - Závodí
  krizova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Maříková Lucie

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet Aranžér - Závodí
  marikova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Olšiaková Marie

  obor Prodavač

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  olsiakova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 138

 • Steinerová Anna

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  ar@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Štechová Jaroslava

  obor Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  stechova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 113

 • Šťastná Iva

  Kabinet:  

   

 • Váňová Martina

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet cukráři - Závodí
  vanova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Zaspal Jan

  obor Truhlář

  Kabinet:  kabinet truhlář - Závodí
  zaspal@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134


Praktické vyučování - pracoviště Hlinky

 • Cipra Pavel

  Kabinet:  

   

 • Čupori Marián

  Kabinet:  

   

 • Jakoubek Karel

  Kabinet:  kabinet nové dílny
  jakoubek@soshlinky.cz
   +420 606 122 911

 • Kotouč Antonín

  Kabinet:  dílny Ele
  kotouc@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 157/155


Domov mládeže

 • Krňáková Jana

  vedoucí vychovatelka

  Kabinet:  kabinet vychovatelna
  dm@soshlinky.cz
   +420 725 575 169