Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

KONTAKTY

Důležité kontakty pro rodiče a žáky

 • Lada Jakubová

  personalistka
  (přijímací řízení, přihlášky atd.)

  e-mail: l.jakubova@soshlinky.cz telefon
  (přes vrátnici Hlinky):
   
   +420 311 622 585
   +420 311 622 515

 • Vladana Datlová

  sekretariát školy
  (vyřizuje potvrzení o studiu, kopie výučních listů, maturitního vysvědčení pracoviště Hlinky)

  telefon
  (přes vrátnici Hlinky):

   +420 311 622 515
   +420 311 622 585

 • Leona Hrubá

  hospodářka školy
  (vyřizuje potvrzení o studiu, kopie výučních listů, maturitního vysvědčení pracoviště Závodí)

  telefon
  (přes vrátnici Závodí):

   +420 311 622 692

VEDENÍ ŠKOLY

 • Ing. Šárka Nováková

  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Závodí)

  Kabinet:  kabinet zástupce Závodí
  novakova.s@soshlinky.cz
   

 • Mgr. Libuše Trlifajová

  vedoucí učitel odborného výcviku (pracoviště Hlinky)

  Kabinet:  Kabinet: kabinet praktického vyučování Hlinky

   

 • Mgr. Jakubová Eva

  ředitelka školy

  Kabinet:  
  jakubova@soshlinky.cz
   +420 311 622 515

 • Mgr. Perlinger Jiří

  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Hllnky), statutární zástupce

  Kabinet:  kabinet zástupce Hlinky
  perlinger@soshlinky.cz
   +420 601 347 476

 • Mgr. Šmídová Lenka

  zástupkyně pro teoretické vyučování (pracoviště Hlinky)

  Kabinet:  kabinet zástupce Hlinky
  smidova@soshlinky.cz
   

 • Ing. Martina Trojanová

  zástupkyně pro ekonomiku a provoz

  Kabinet:  kabinet EKO
  trojanova@soshlinky.cz
   +420 733 386 047

 • Bc. Turková Hana

  vedoucí učitel odborného výcviku (pracoviště Závodí)

  Kabinet:  kabinet praktického vyučování Závodí
  turkova@soshlinky.cz
   +420 723 886 618

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

Okružní 1404
266 73 Beroun

ID datové schránky: tz8w8b3

IČ: 00664740
IZO: 000664740
REDIZO: 600006859


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ – ZÁVODÍ
Svatojánská 217
266 01 Beroun 3

311 622 515 / 311 622 585 pracoviště Hlinky

311 622 692 / 311 621 282 pracoviště Závodí

Elektronická podatelna zajišťovaná Středočeským krajem: SOOBE@kr-s.cz

číslo účtu školy:
3236131 / 0100
Komerční bankaTeoretické vyučování

 • Bc. Soukupová Vlasta

  Kabinet:  K 33 - Závodí
  soukupova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 136

 • Bc. Blanka Šavlová

  Kabinet:  K 21 - Závodí
  savlova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 129

 • Bc. Volfová Vladislava

  metodička školní prevence

  Kabinet:  K 21 - Závodí
  volfova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 129

 • Šálková Květoslava

  asistent pedagoga

  Kabinet:  K 23 - Závodí

   311 621 282 / linka 132

 • Mgr. Robert Kuthan

  Kabinet:  K 25 - Závodí
  kuthan@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 128

 • Ing. Palkosková Kaiferová Olga

  Kabinet:  K 22 - Závodí

    311 621 282 / linka 124

 • Ing. Lipanská Lenka

  Kabinet:  Kabinet: K 33 - Závodí (L týden)
  lipanska@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 136 (L týd

 • Ing. Švec Dalibor

  Kabinet:  K 21
  svec@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 147

 • Mgr. Kotlaříková Kateřina

  Kabinet:  KD 11
  kotlarikova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 139

 • Kusý Jiří

  Kabinet:  
  kusy@soshlinky.cz
   

 • Michal Horná

  Kabinet:  

   

 • Mgr. Olga Chocová

  Kabinet:  

   


Praktické vyučování - pracoviště Závodí

 • Čief Pavel

  obor Truhlář

  Kabinet:  kabinet truhlář - Závodí
  cief@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134

 • Dvořáček Ladislav

  obor Zednické práce

  Kabinet:  kabinet zedník - Závodí
  dvoracek@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134

 • Hlušičková Eva

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  hlusickova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Fričová Jiřina

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet - cukráři Závodí
  fricova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Krejčí Jana

  obor Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  j.krejci@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 113

 • Steinerová Anna

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  ar@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Váňová Martina

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet cukráři - Závodí
  vanova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Jaroslava Štechová

  obro Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  stechova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 113

 • Bc. Eva Knopová

  obor aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  knopova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Jan Zaspal

  obor truhlář

  Kabinet:  kabinet truhlář - Závodí
  zaspal@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134

 • Ivana Křížová

  obor cukrář

  Kabinet:  kabinet cukráři - Závodí
  krizova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Marie Olšiaková

  obor prodavač

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  olsiakova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 138


Praktické vyučování - pracoviště Hlinky


Domov mládeže

 • Jana Krňáková

  vedoucí vychovatelka

  Kabinet:  kabinet vychovatelna
  dm@soshlinky.cz
   +420 725 575 169