Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

KONTAKTY

Důležité kontakty pro rodiče a žáky

 • Lada Jakubová

  personalistka
  (přijímací řízení, přihlášky atd.)

  e-mail: l.jakubova@soshlinky.cz telefon
  (přes vrátnici Hlinky):
   
   +420 311 622 585
   +420 311 622 515

 • Vladana Levorová

  sekretariát školy
  (vyřizuje potvrzení o studiu, kopie výučních listů, maturitního vysvědčení pracoviště Hlinky)

  telefon
  (přes vrátnici Hlinky):

   +420 311 622 515
   +420 311 622 585

 • Leona Hrubá

  hospodářka školy
  (vyřizuje potvrzení o studiu, kopie výučních listů, maturitního vysvědčení pracoviště Závodí)

  telefon
  (přes vrátnici Závodí):

   +420 311 622 692

VEDENÍ ŠKOLY

 • Mgr. Jakubová Eva

  ředitelka školy

  Kabinet:  
  jakubova@soshlinky.cz
   +420 311 622 515

 • Mgr. Perlinger Jiří

  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Hllnky), statutární zástupce

  Kabinet:  kabinet zástupce Hlinky
  perlinger@soshlinky.cz
   +420 601 347 476

 • Ing. Martina Trojanová

  zástupkyně pro ekonomiku a provoz

  Kabinet:  kabinet EKO
  trojanova@soshlinky.cz
   +420 602 116 306

 • Ing. Šárka Nováková

  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Závodí)

  Kabinet:  kabinet zástupce Závodí
  novakova.s@soshlinky.cz
   

 • Mgr. Libuše Trlifajová

  vedoucí učitel odborného výcviku, zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Hlinky)

  Kabinet:  kabinet zástupce Hlinky
  trlifajova@soshlinky.cz
   +420 606 752 836

 • Bc. Turková Hana

  vedoucí učitel odborného výcviku (pracoviště Závodí)

  Kabinet:  kabinet praktického vyučování Závodí
  turkova@soshlinky.cz
   +420 723 886 618

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

Okružní 1404
266 73 Beroun

ID datové schránky: tz8w8b3

IČ: 00664740
IZO: 000664740
REDIZO: 600006859


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ – ZÁVODÍ
Svatojánská 217
266 01 Beroun 3

311 622 515 / 311 622 585 pracoviště Hlinky

311 622 692 / 311 621 282 pracoviště Závodí

Elektronická podatelna zajišťovaná Středočeským krajem: SOOBE@kr-s.cz

číslo účtu školy:
3236131 / 0100
Komerční bankaTeoretické vyučování

 • Michal Horná

  Kabinet:  KD 21
  horna@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 163

 • Mgr. Olga Chocová

  Kabinet:  K 12

   311 622 515 / linka 142

 • Ing. Miloslav Chvojka

  Kabinet:  K 31
  chvojka@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 145

 • Ing. Vratislav Kadlec

  Kabinet:  K 01
  kadlec@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 137

 • Ing. Palkosková Kaiferová Olga

  Kabinet:  K 22 - Závodí, K 12 - Hlinky
  kaiferova@soshlinky.cz
    311 621 282 / linka 124, 311

 • Ing. Milan Petráš

  Kabinet:  K 31
  petras@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 145

 • Mgr. Resl Martin

  Kabinet:  K 02
  resl@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 102

 • Mgr. Reslová Štěpánka

  metodička školní prevence

  Kabinet:  
  reslova@soshlinky.cz
   311 622 515 / linka 153

 • Bc. Soukupová Vlasta

  Kabinet:  K 33 - Závodí
  soukupova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 136

 • Šálková Květoslava

  asistent pedagoga

  Kabinet:  K 23 - Závodí

   311 621 282 / linka 132

 • Bc. Šavlová Blanka

  Kabinet:  K 21 - Závodí
  savlova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 129

 • Šimková Jaroslava

  Kabinet:  K 33 - Závodí
  simkova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 136


Praktické vyučování - pracoviště Závodí

 • Rudolf Csölle

  Kabinet:  kabinet praktického vyučování Závodí
  csolle@soshlinky.cz
   +420 728 780 085

 • Dvořáček Ladislav

  obor Zednické práce

  Kabinet:  kabinet zedník - Závodí
  dvoracek@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134

 • Fričová Jiřina

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet - cukráři Závodí
  fricova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Hlušičková Eva

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  hlusickova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Krejčí Jana

  obor Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  j.krejci@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 113

 • Ivana Křížová

  obor cukrář

  Kabinet:  kabinet cukráři - Závodí
  krizova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Maříková Lucie

  Kabinet:  kabinet Aranžér - Závodí
  marikova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Marie Olšiaková

  obor prodavač

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  olsiakova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 138

 • Steinerová Anna

  obor Aranžér

  Kabinet:  kabinet aranžér - Závodí
  ar@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 137

 • Jaroslava Štechová

  obro Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

  Kabinet:  kabinet OV - Závodí
  stechova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 113

 • Váňová Martina

  obor Cukrář

  Kabinet:  kabinet cukráři - Závodí
  vanova@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 114

 • Jan Zaspal

  obor truhlář

  Kabinet:  kabinet truhlář - Závodí
  zaspal@soshlinky.cz
   311 621 282 / linka 134


Praktické vyučování - pracoviště Hlinky


Domov mládeže

 • Jana Krňáková

  vedoucí vychovatelka

  Kabinet:  kabinet vychovatelna
  dm@soshlinky.cz
   +420 725 575 169