Domov mládeže

Domov mládeže je součástí SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, je umístěn v budově školy. Kapacita ubytování je 50 míst – dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Je zařazen do I. kategorie. Je zde možné ubytovat dívky i hochy.  Pokoje odpovídají prostorově i počtem ubytovaných žáků příslušné vyhlášce. Provoz domova mládeže je od neděle 20:00 hodin do pátku 9:00 hodin, vyjma prázdnin.

Žák je umístěn na domově mládeže na základě písemné přihlášky, která je nenároková.

Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin podle studijních a učebních oborů, podle věku, podle typu škol. Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně, která je umístěna v budově školy.

Ubytovaní žáci mají možnost přihlásit se na začátku i během školního roku do zájmových činností, které pořádá DM. Žákům je umožněna zájmová činnost i mimo DM. 

Ubytovaní žáci mají k dispozici dvě klubovny. Zařízení kluboven – televizory, stolní fotbaly, kulečník, stůl na stolní tenis. Mají k dispozici Wi-Fi připojení. Od září 2019 mohou využívat nově zrekonstruovanou čítárnu.