Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Domov mládeže

Domov mládeže je součástí SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, je umístěn v budově školy. Kapacita ubytování je 50 míst – dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Je zařazen do I. kategorie. Je zde možné ubytovat dívky i hochy.  Pokoje odpovídají prostorově i počtem ubytovaných žáků příslušné vyhlášce. Provoz domova mládeže je od neděle 20:00 hodin do pátku 9:00 hodin, vyjma prázdnin.

Dle platných hygienických předpisů a nařízení pro školní rok 2021/2022 ubytovaní žáci předloží při vstupu na DM 31. 08. 2021 platný certifikát o očkování proti Covid - 19 nebo lékařské potvrzení v ochranné lhůtě o prodělání nemoci Covid – 19, případně předloží platný PCR test (ne strarší než 72 hod.) nebo antigenní test (ne starším než 48 hod.).  Žáci SOŠ a SOU Beroun – Hlinky se otestují při příchodu na DM. Pokud žáci z ostatních škol nebudou otestováni, nebo se neprokáží jedním z uvedených potvrzení, nebudou 31. 08. 2021 ubytováni na domově mládeže.

Žák je umístěn na domově mládeže na základě písemné přihlášky, která je nenároková.

Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin podle studijních a učebních oborů, podle věku, podle typu škol. Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně, která je umístěna v budově školy.

Ubytovaní žáci mají možnost přihlásit se na začátku i během školního roku do zájmových činností, které pořádá DM. Žákům je umožněna zájmová činnost i mimo DM. 

Ubytovaní žáci mají k dispozici dvě klubovny. Zařízení kluboven – televizory, stolní fotbaly, kulečník, stůl na stolní tenis. Mají k dispozici Wi-Fi připojení. Od září 2019 mohou využívat nově zrekonstruovanou čítárnu.