Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Přijímací řízení

Výsledky budou zveřejněny:

24. dubna 2023 (pro učební obory)

28. dubna 2023 (pro učební obory Elektrikář-silnoporoud, Aranžér)

2. května 2023 (pro maturitní obory a nástavbové studium)

Seznam přijatých uchazečů - maturitní obory, nástavbové studium

Seznam přijatých uchazečů - učební obory

Volná místa ke studiu pro rok 2023/24

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímaček - učební obory

Kritéria přijímaček - maturitní obory

Přijímačky do maturitních oborů

Vybrat si můžeš z maturitních a učebních oborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Mechanik opravář motorových vozidel 3 Závěrečná zkouška 30    
Elektrikář silnoproud 3 Závěrečná zkouška 12    
Cukrář 3 Závěrečná zkouška 20    
Truhlář 3 Závěrečná zkouška 24    
Instalatér 3 Závěrečná zkouška 24    
Karosář 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojní mechanik 3 Závěrečná zkouška 12    
Kuchař-číšník 3 Závěrečná zkouška 60    
Prodavač 3 Závěrečná zkouška 12    
Aranžér 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojírenské práce (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
Stravovací a ubytovací služby (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
Zednické práce E - obor) 3 Závěrečná zkouška 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 3LETÉ OBORY

 

do 1. 3. 2023

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště, ale rozhodně to neodkládej na poslední chvíli!

 

Přihláška ke studiu

Školní přijímací zkouška

Obor elektrikář-silnoproud, Aranžér

25. 4. 2023

26. 4. 2023

Ostatní učební obory

Nekoná se

 

Zveřejnění výsledků

Obor elektrikář-silnoproud, Aranžér

28. 4. 2023

Ostatní učební obory

24. 4. 2023

 

Odevzdání zápisového lístku

Obor elektrikář-silnoproud, Aranžér

do 16. 5. 2023

Ostatní učební obory

do 10. 5. 2023

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 26. 4. 2023 od 8 do 14h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO 3LETÉ OBORY

3leté učební obory nedělají přijímací zkoušky

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno z průměrného prospěchu z vysvědčení za 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ. Pokud dva uchazeči získají stejný počet bodů,  bude přihlíženo ke známce z chování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LETÉ MATURITNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Cestovní ruch 4 Maturitní zkouška 30  
Provoz a ekonomika dopravy 4 Maturitní zkouška 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 4LETÉ OBORY

 

do do 1. 3. 2021

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přihláška ke studiu

13. 4. 2023

14. 4. 2023

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. 

2. 5. 2023

Zveřejnění výsledků

 

do 16. 5.  2023

Odevzdání zápisového lístku

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 4. 5. 2023 od 8 do 14h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ČEHO BUDOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBORY?

Do výsledku přijímacího řízení se promítají výsledky uchazeče z přijímacích zkoušek, vysvědčení a zájem o obor.

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 

DALŠÍ INFORMACE

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
  • Další informace najdeš na stránkách Cermatu

 

 

Přijímačky do maturitních oborů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ STUDIUM

Studium pro absolventy s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Podnikání 2 Maturitní zkouška 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 2LETÉ NÁSTVABY

 

do 1. 3. 2020

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přihláška ke studiu

13. 4. 2023

14. 4. 2023

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. 

2. 5. 2023

Zveřejnění výsledků

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilý uchazeč má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 4. 5. 2023 od 8 do 14h.

 Pro 2leté maturitní nástavby platí stejná pravidla a přijímací zkoušky, jako pro 4leté maturitní obory