Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Přijímací řízení

Výsledky budou zveřejněny:

15. května 2024 

více informací k novým přijímacím zkouškám ZDE

Rozpis školní přijímací zkoušky - obor Aranžér

Rozpis školní přijímací zkoušky - obor Elektrikář-silnoproud

Seznam přijatých uchazečů - maturitní obory, nástavbové studium

Seznam přijatých uchazečů - učební obory

Seznam přijatých uchazečů - Elektrikář-silnoproud, Aranžér

Volná místa ke studiu pro rok 2023/24

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímaček - učební obory

Kritéria přijímaček - maturitní obory

Přijímačky do maturitních oborů

Vybrat si můžeš z maturitních a učebních oborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Mechanik opravář motorových vozidel 3 Závěrečná zkouška 30    
Elektrikář silnoproud 3 Závěrečná zkouška 24    
Cukrář 3 Závěrečná zkouška 30    
Truhlář 3 Závěrečná zkouška 24    
Instalatér 3 Závěrečná zkouška 30    
Karosář 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojní mechanik 3 Závěrečná zkouška 12    
Kuchař-číšník 3 Závěrečná zkouška 60    
Aranžér 3 Závěrečná zkouška 24    
Strojírenské práce (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
Stravovací a ubytovací služby (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 3LETÉ OBORY

 

1. - 20. 2. 2024

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště, ale rozhodně to neodkládej na poslední chvíli!

 

Přihláška ke studiu

Školní přijímací zkouška

Obor elektrikář-silnoproud, Aranžér

25. 4. 2023

26. 4. 2023

Ostatní učební obory

Nekoná se

 

Zveřejnění výsledků

 

15. 5. 2024

 

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 26. 4. 2023 od 8 do 14h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO 3LETÉ OBORY

3leté učební obory nedělají přijímací zkoušky

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno z průměrného prospěchu z vysvědčení za 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ. Pokud dva uchazeči získají stejný počet bodů,  bude přihlíženo ke známce z chování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LETÉ MATURITNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Cestovní ruch 4 Maturitní zkouška 30  
Provoz a ekonomika dopravy 4 Maturitní zkouška 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 4LETÉ OBORY

 

do1. - 20. 2. 2024

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přihláška ke studiu

12. 4. 2024

15. 4. 2024

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. 

15. 5. 20247

Zveřejnění výsledků

 

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 4. 5. 2023 od 8 do 14h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ČEHO BUDOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBORY?

Do výsledku přijímacího řízení se promítají výsledky uchazeče z přijímacích zkoušek, vysvědčení a zájem o obor.

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 

DALŠÍ INFORMACE

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
  • Další informace najdeš na stránkách Cermatu

 

 

Přijímačky do maturitních oborů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ STUDIUM

Studium pro absolventy s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Podnikání 2 Maturitní zkouška 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 2LETÉ NÁSTVABY

 

1. 2 - 20. 2. 2024

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přihláška ke studiu

12. 4. 2024

15. 4. 2024

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. 

15. 5. 2024

Zveřejnění výsledků

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilý uchazeč má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 4. 5. 2023 od 8 do 14h.

 Pro 2leté maturitní nástavby platí stejná pravidla a přijímací zkoušky, jako pro 4leté maturitní obory