Přijímací řízení

Výsledky budou zveřejněny 23. dubna 2019

Stáhnout výsledky

Volná místa ke studiu pro rok 2019

Kritéria pro II. a další kola přijímacího řízení

Kritéria přijímaček - učební obory

Kritéria přijímaček - maturitní obory

Přijímačky do maturitních oborů

Vybrat si můžeš z maturitních a učebních oborů. U učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud škola pořádá vlastní přijímací řízení (písemná zkouška z matetmatiky a fyziky). U maturitních oborů je nutnost skládat jednotnou přijímací zkoušku.

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Mechanik opravář motorových vozidel 3 Závěrečná zkouška 30    
Elektrikář silnoproud 3 Závěrečná zkouška 12    
Cukrář 3 Závěrečná zkouška 30    
Truhlář 3 Závěrečná zkouška 12    
Instalatér 3 Závěrečná zkouška 24    
Karosář 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojní mechanik 3 Závěrečná zkouška 12    
Kuchař-číšník 3 Závěrečná zkouška 60    
Prodavač 3 Závěrečná zkouška 12    
Aranžér 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojírenské práce (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
Stravovací a ubytovací služby (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
           

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 3LETÉ OBORY

 

do 1. 3. 2020

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště, ale rozhodně to neodkládej na poslední chvíli!

 

Zveřejnění výsledků

Den, kdy zveřejníme výsledky. Tento a další den si můžeš s rodiči vyzvednout rozhodnutí přímo u nás na škole mezi 7-17h.

 

Odevzdání zápisového lístku

Jakmile u nás na škole odevzdáš Zápisový lístek, tak se oficiálně stáváš studentem! Neotálej, ať máš jisté místo!

 

Odevzdání zápisového lístku

Jakmile u nás na škole odevzdáš Zápisový lístek, tak se oficiálně stáváš studentem! Neotálej, ať máš jisté místo!

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO 3LETÉ OBORY

3leté učební obory s výjimkou oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud nedělají přijímací zkoušky

Obory Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud skládají školní přijímací zkoušky, které skládají z písemného testu z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno z průměrného prospěchu ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia). Pokud dva uchazeči získají stejný počet bodů,  bude přihlíženo ke známce z chování.

Uchazeči oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno podle součtu bodů  získaných za společný průměr prospěchu žáka ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia) a bodů získaných za školní přijímací zkoušky z matematiky a fyziky

 

 

4 LETÉ MATURITNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Cestovní ruch 4 Maturitní zkouška 30  
Provoz a ekonomika dopravy 4 Maturitní zkouška 30    
           
           

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 4LETÉ OBORY

 

do 

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. Můžeš využít oba dva.

 

Zveřejnění výsledků

Tento a následující den si můžeš s rodiči vyzvednout rozhodnutí přímo u nás na škole mezi 7-17h.

 

Odevzdání zápisového lístku

Jakmile u nás na škole odevzdáš Zápisový lístek, tak se oficiálně stáváš studentem!

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 29. 4. 2019 od 7 do 15h.

Z ČEHO BUDOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBORY?

Do výsledku přijímacího řízení se promítají výsledky uchazeče z přijímacích zkoušek, vysvědčení a zájem o obor.

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 

DALŠÍ INFORMACE

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
  • Další informace najdeš na stránkách Cermatu

 

 

Přijímačky do maturitních oborů

2 LETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ STUDIUM

Studium pro absolventy s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Podnikání 2 Maturitní zkouška 30  

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 2LETÉ NÁSTVABY

 

do 

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. Můžeš využít oba dva.

 

Zveřejnění výsledků

Tento a následující den si můžeš s rodiči vyzvednout rozhodnutí přímo u nás na škole mezi 7-17h.

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilý uchazeč má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 29. 4. 2019 od 7 do 15h.

 Pro 2leté maturitní nástavby platí stejná pravidla a přijímací zkoušky, jako pro 4leté maturitní obory