Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Přijímací řízení

ZMĚNA KRITÉRIÍ PŘIJÍMAHO ŘÍZENÍ U OBORU MECHANIK OPRAVAŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Výsledky budou zveřejněny:

28. dubna 2020 (pro učební obory)

pro maturitní obory a nástavbové studium budou výsledky zveřejněny dle rozhodnutí MŠMT

Výsledky - maturitní obory, nástavbové studium

Výsledky - učební obory

Volná místa ke studiu pro rok 2020/21

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímaček - učební obory

Kritéria přijímaček - maturitní obory

Přijímačky do maturitních oborů

Vybrat si můžeš z maturitních a učebních oborů. U učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud škola organizuje vlastní školní přijímací zkoušku (písemná zkouška z matematiky a fyziky). U maturitních oborů je nutnost skládat jednotnou přijímací zkoušku.

 

 

 

 

 

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Mechanik opravář motorových vozidel 3 Závěrečná zkouška 30    
Elektrikář silnoproud 3 Závěrečná zkouška 12    
Cukrář 3 Závěrečná zkouška 30    
Truhlář 3 Závěrečná zkouška 12    
Instalatér 3 Závěrečná zkouška 24    
Karosář 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojní mechanik 3 Závěrečná zkouška 12    
Kuchař-číšník 3 Závěrečná zkouška 60    
Prodavač 3 Závěrečná zkouška 12    
Aranžér 3 Závěrečná zkouška 12    
Strojírenské práce (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
Stravovací a ubytovací služby (E- obor) 3 Závěrečná zkouška 12    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 3LETÉ OBORY

 

do 1. 3., resp. do 2. 3. 2020

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště, ale rozhodně to neodkládej na poslední chvíli!

 

Přihláška ke studiu

Rozhodnutí ředitelky školy zrušena

Školní přijímací zkouška

Pouze u  učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud

28. 4. 2020

Zveřejnění výsledků

 

do 23. 6. 2020

Odevzdání zápisového lístku

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 29. 4. 2020 od 8 do 14h.

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO 3LETÉ OBORY

3leté učební obory s výjimkou oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud nedělají přijímací zkoušky

Obory Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud skládají školní přijímací zkoušky, které skládají z písemného testu z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno z průměrného prospěchu ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia). Pokud dva uchazeči získají stejný počet bodů,  bude přihlíženo ke známce z chování.

Uchazeči oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno podle součtu bodů  získaných za společný průměr prospěchu žáka ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia) a bodů získaných za školní přijímací zkoušky z matematiky a fyziky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LETÉ MATURITNÍ OBORY

Studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Cestovní ruch 4 Maturitní zkouška 30  
Provoz a ekonomika dopravy 4 Maturitní zkouška 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 4LETÉ OBORY

 

do 1. 3., resp. do 2. 3. 2020

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přihláška ke studiu

pouze 1. termín

8. 6. 2020

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. Můžeš využít oba dva.

16. 6. 2020

Zveřejnění výsledků

 

do 23. 6. 2020

Odevzdání zápisového lístku

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 4. 5. 2020 od 8 do 14h.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ČEHO BUDOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBORY?

Do výsledku přijímacího řízení se promítají výsledky uchazeče z přijímacích zkoušek, vysvědčení a zájem o obor.

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 

DALŠÍ INFORMACE

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
  • Další informace najdeš na stránkách Cermatu

 

 

Přijímačky do maturitních oborů

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ STUDIUM

Studium pro absolventy s výučním listem

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře
Podnikání 2 Maturitní zkouška 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO 2LETÉ NÁSTVABY

 

do 1. 3., resp. do 2. 3. 2020

Odevzdání přihlášky

Do tohoto termínu musíš poslat přihlášku na naší školu. Počítá se i datum odeslání na poště.

 

Přihláška ke studiu

pouze 1. termín

8. 6. 2020

Přijímací zkouška

Řádné termíny prvního kola jednotné přijímací zkoušky. Můžeš využít oba dva.

16. 6. 2020

Zveřejnění výsledků

 

 

 

 Uchazeč o studium v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilý uchazeč má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka od 4. 5. 20120 od 8 do 14h.

 Pro 2leté maturitní nástavby platí stejná pravidla a přijímací zkoušky, jako pro 4leté maturitní obory