Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Výukové materiály

PŘÍPRAVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

ODKAZ NA TESTY Z MINULÝCH LET

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (STUDIJNÍ OBORY A NÁSTAVBA)

ODKAZ NA TESTY Z MINULÝCH LET

 

STUDIJNÍ OBORY (4 LETÉ STUDIUM, NÁSTAVBOVÉ STUDIUM)

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - STUDIJNÍ OBORY, NÁSTAVBA

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
BAROKO - 1 NA MÁJOVCI, RUCHOVCI, LUMÍROVCI - 2 DC ÚVAHA FIGURY - 4 DC
ČESKÝ HUMANISMUS A RENESANCE FIGURY - 2 NA VLADISLAV VANČURA LÍČENÍ - 4 DC
TESTOVÉ ÚLOHY - SEMINÁŘ CJL LÍČENÍ - 2 NA ÚVAHA - TÉMATA ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉ VĚTNÉ VAZBY - 4 DC
LITERATURA V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ - 1 DC ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉ VĚTNÉ VAZBY - 2 NA IVAN OLBRACHT  
DOMÁCÍ BAROKNÍ TVORBA - 1 DC   EGON HOSTOVSKÝ  
LITERATURA KLASICISMU A OSVÍCENSTVÍ - 1 DC   ODBORNÝ STYL  
VYPRAVOVÁNÍ - 1 DC   AVANTGARDNÍ DIVADLO  
LITERATURA OSVÍCENSTVÍ 1 DC   ODBORNÝ STYL, ÚTVARY  
PREROMANTISMUS - 1 DC   SKLADBA - SOUVĚTÍ  
PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL - ZNAKY - 1 DC   ODBORNÝ STYL-PŘEDNÁŠKA  
NÁRODNÍ OBROZENÍ 1 - 1 DC   DIVADLO DADA  
NÁRODNÍ OBROZENÍ 2 - 1 DC      
PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL-ÚTVARY - 1 DC      
NÁRODNÍ OBROZENÍ 3 - 1 DC      
NÁRODNÍ OBROZENÍ 4      

 

CIZÍ JAZYKY - STUDIJNÍ OBORY, NÁSTAVBA

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
ANGLICKÝ JAZYK - SKUPINA uč. Darchia ANGLICKÝ JAZYK - SKUPINA uč. Darchia ANGLICKÝ JAZYK - SKUPINA uč. Darchia ANGLICKÝ JAZYK - SKUPINA uč. Darchia
NĚMECKÝ JAZYK - ČASOVÉ ÚDAJE (CR) NĚMECKÝ JAZYK - MODÁLNÍ SLOVESA - 2 DC NĚMECKÝ JAZYK - MINULÝ ČAS - 3 DC NĚMECKÝ JAZYK - DEUTSCHLAND
NĚMECKÝ JAZYK - ČASOVÉ ÚDAJE 2 (CR)      

 

DĚJEPIS, OBČANSKÁ NAUKA, PSYCHOLOGIE - STUDIJNÍ OBORY, NÁSTAVBA

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
NAPOLEONSKÉ VÁLKY - 1 DC   ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ - PSP - 3 DC  
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - 1 DC   KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ - PSP - 3 DC  
JIŘÍ Z PODĚBRAD - 1 NA   STRES - PSP - 3 DC  
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - 1 DC   KOMUNIKACE - PSP - 3 DC  
VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU   KOMUNIKAČNÍ STYLY - PSP - 3DC  
SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE  

 

 
ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ - PSY - 1 NA      
KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ - PSY - 1 NA      
STRES - PSY - 1 NA      
NACISMUS V NĚMECKU - 1 DC      
PSYCHOLOGIE PRÁCE - 1 NA      
CESTA K VÁLCE - 1 DC        
POSTAVENÍ ČESKÉHO STÁTU V HABSBURSKÉ MONARCHII - 1 NA      
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA - 1 DC      
ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ - 1 NA      

MATEMATIKA - STUDIJNÍ OBORY, NÁSTAVBA

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
MAT- POKYNY K DÚ - 1 DC, 1 NA MAT- POKYNY K DÚ - 2 DC, 2 NA MAT- POKYNY K DÚ - 3 DC MAT- POKYNY K DÚ - 4 CR
KVADRATICKÁ FUNKCE - 1 NA PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK - 2 DC SKALÁRNÍ, SOUČIN - ÚHEL VEKTORU - 3 DC  
ROZKLAD KVADRATICKÉHO TROJČLENU - 1 DC PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK - 2 DC ÚHEL VEKTORŮ - PŘÍKLADY - 3 DC  
ROZKLAD KVADRATICKÉHO TROJČLENU - PŘÍKLADY PYTHAGOROVA VĚTA - PRACOVNÍ LIST - 2 DC VEKTORY - PRACOVNÍ LIST  
PARABOLA - PRAC. LIST, 1 NA   PARAMETRICKÁ ROVNICE PŘÍMKY - 3 DC  
VIETOVY VZORCE - 1 DC      
VIETOVY VZORCE - PRACOVNÍ LIST - 1 DC      
KVADRATICKÁ NEROVNICE - 1 DC      
LINEÁRNĚ LOMENÁ FUNKCE - 1 NA      

 

EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY - STUDIJNÍ OBORY, NÁSTAVBA

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
PEK - 1 DC, 1 NA ÚČETNICTVÍ - 2 NA KAPITÁLOVÝ TRH  
CENA - MARKETINGOVÝ MIX - MAM - 1 NA CENA - MARKETINGOVÝ MIX - DMM - 2 DC PENĚŽNÍ TRH  
EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI - VYMEZENÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ INFLACE - EKP - 2 NA DANĚ  
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - VÝSLEDKOVÉ ÚČTY ÚČETNICTVÍ - ZÁSOBY - 2 DC CENA - MARKETINGOVÝ MIX - MCR - 3 DC  
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - ROZVAHOVÉ ÚČTY ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU - 2 DC    
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - ROZVAHA CVIČENÍ ÚČTOVÁNÍ KFM - HOTOVOSTNÍ PLACENÍ    
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK ÚČTOVÁNÍ KFM - PENÍZE NA CESTĚ, CENINY    
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - ROZVAHA TEORIE ÚČTOVÁNÍ KFM - BANKOVNÍ ÚČTY    
DAŇOVÁ EVIDENCE - EVIDENCE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ      
KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ      
DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ      
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE - DENÍK P A V      
DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ      
CVIČENÍ - MAJETEK PODNIKU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ      
ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU      
INVENTARIZACE      
MAJETEK PODNIKU      
ÚČETNÍ DOKLADY      
ÚČETNÍ DOKLADY - CVIČENÍ      

 

OBOR PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
DOPRAVNÍ ZEMĚPIS - VODNÍ DOPRAVA      
DOPRAVNÍ ZEMĚPIS - ZÁMOŘSKÉ PLAVBY      
DOPRAVNÍ ZEMĚPIS - LETECKÁ DOPRAVA      

OBOR CESTOVNÍ RUCH - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
  MARKETING - 2 DC PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRŮVODCE 3 DC MIMOŘÁDNÉ SITUACE - 4 CR
       
       

ZEMĚPIS CESTOVNÍCHO RUCHU

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK
SLOŽENÍ A FUNKCE ATMOSFÉRY SEVERNÍ AMERIKA STÁTY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA STŘEDOČESKÝ KRAJ
METEROLOGIE A KLIMATOLOGIE LATINSKÁ MERIKA STÁTY APENINSKÉHO POLOOSTROVA JIHOČESKÝ KRAJ
OBYVATELSTVO JIHOZÁPADNÍ ASIE ŘECKO PLZEŇSKÝ KRAJ
URBANIZACE JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE FRANCIE A BENELUX KARLOVARSKÝ KRAJ
URBANIZACE 2 VÝCHODNÍ ASIE BRITSKÉ OSTROVY LIBERECKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ
AFRIKA ALPSKÉ STÁTY KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE NĚMECKO KRAJ VYSOČINA
POLSKO, MAĎARSKO, SLOVENSKO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
SEVERNÍ EVROPA OLOMOUCKÝ KRAJ - AKTUALIZACE
STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE ZLÍNSKÝ KRAJ - AKTUALIZACE
RUMUNSKO, BULHARSKO, ALBÁNIE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - AKTUALIZACE
VÝCHODNÍ EVROPA

 

DĚJINY KULTURY

1. ROČNÍK - OBOR CESTOVNÍ RUCH 2. ROČNÍK - OBOR CESTOVNÍ RUCH
PŘEDROMÁNSKÁ MORAVA A ČECHY NOVOGOTIKA
ROMÁNSKÝ SLOH - ZNAKY A UMĚNÍ NOVORENESANCE
ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ SECESE
ROMÁNSKÝ SLOH V ČESKÝCH ZEMÍCH KUBISMUS
ZNAKY GOTIKY INDIVIDUALISTICKÁ MODERNA
GOTIKA V EVROPĚ KUBISMUS - UMĚNÍ
GOTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH DADAISMUS A SUREALISMUS
GOTICKÉ UMĚNÍ FUNKCIONALISMUS
RENESANCE - ZNAKY ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ
RENESANCE V EVROPĚ JOSIP PLEČNIK
RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH POSTMODERNA
ČESKÉ RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
ITALSKÉ RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ
RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ MIMO ITÁLII ZNAKY BAROKA
EGYPTSKÁ ŘÍŠE EVROPSKÉ BAROKO
STAROVĚKÁ ASIE BAROKO V ČESKÝCH ZEMÍCH
ANTICKÉ ŘECKO BAROKNÍ UMĚNÍ
ANTICKÝ ŘÍM KLASICISMUS
  VÝTVARNÉ UMĚNÍ ROMANTISMUS A REALISMUS
  IMPRESIONISMUS

 

UČEBNÍ OBORY

 

PRACOVNÍ LISTY - PŘÍPRAVA 3. ROČNÍKŮ K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

ARANŽÉR

VÝZNAM PRÁCE ARANŽÉRA VZNIK A VÝVOJ VS TAPETOVÁNÍ
TECHNICKÉ VYBAVENÍ VS SPORT SOUČASNÁ VÝKLADOVÁ TVORBA
VLIVY PŮSOBÍCÍ NA TAPETY VE VS SLOH VE VÝKLADOVÉ TVORBĚ TÉMATICKÉ, MONOTÉMATICKÉ, ... VS
SKLO, PORCELÁN VÝBĚR A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ VE VS VÝKLADNÍ SKŘÍŇ
PAPÍRNICTVÍ, KNIHY OBECNÉ ZÁSADY ARANŽOVÁNÍ LIBRETO A SCÉNÁŘ
KVĚTINY POTRAVINY MĚKKÉ PODAJNÉ ZBOŽÍ
OBUV A KOŽENÁ GALANTERIE ROZDĚLENÍ ZBOŽÍ POUTAČE
ŘEŠENÍ VÝKLADOVÉHO PROSTORU ARANŽOVÁNÍ POTŘEB PRO DOMÁCNOST DEKORACE A DEKORAČNÍ PROSTŘEDKY
HRAČKY HODINY, KLENOTY, BIŽUTERIE DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
FOTOGRAFIE VE VS ARANŽÉRSKÉ POMŮCKY ARANŽOVÁNÍ SÁLŮ, VÝSTAV
BARVY A BAREVNÝ SOULAD ARANŽÉRSKÉ NÁŘADÍ ARANŽÉRSKÉ MATERIÁLY

 

OBOR STROJNÍ MECHANIK, STROJÍRENSKÉ PRÁCE

3 - NAMÁHÁNÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ 10 LEHKÉ NEŽELEZNÉ KOVY 21 ŘEZÁNÍ
22 PILOVÁNÍ 32 ZÁKLADY METALOGRAFIE 33 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI
42 STROJNÍ PŘEVODY 49 SOUSTRUHY A SOUSTRUŽENÍ 50 FRÉZKY A FRÉZOVÁNÍ
51 VRTAČKY 52 VYVRTÁVÁNÍ 53 BROUŠENÍ
55 DOKONČOVACÍ OPERACE 56 RUČNÍ MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ 57 LEPENÍ
58 PÁJENÍ 59 NÁSTROJÁŘSKÁ ÚDRŽBA 66 POPISOVÉ POLE, VÝKRES, SESTAVA, KUSOVNÍK
69 STROJNÍ MAZIVA A CHLADIVA 61 SLÉVÁRENSTVÍ 70 ENERGIE DRUHY VÝROBY
71 MOTORY 71 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 73 POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
75 KOROZE 76 PROTIKOROZNÍ OCHRANY 77 BARVY A LAKY
78 TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ POSTUPY 79 RUČNÍ TVÁŘENÍ STROJŮ 80 STROJNÍ TVÁŘENÍ

 

OBOR ARANŽÉR - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - OBOR ARANŽÉR 2. ROČNÍK - OBOR ARANŽÉR 3. ROČNÍK - OBOR ARANŽÉR
RENESANCE ANTICKÝ ŘÍM EVROPSKÝ ROMANTISMUS A REALISMUS
ZBOŽÍZNALSTVÍ - OBALY KELTSKÁ KULTURA V ČECHÁCH ČESKÝ ROMANTISMUS A REALISMU
KONZERVACE POTRAVIN VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA
PSYCHOLOGIE - KOMUNIKACE PŘEDROMÁNSKÉ ČECHY IMPRESIONISMUS A JEHO KOŘENY
PSYCHOLOGIE - KOMUNIKAČNÍ STYLY ROMÁNSKÝ SLOH - ZNAKY A UMĚNÍ KOŘENY IMPRESIONISMU
ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ NEOIMPRESIONISMUS - POINTILISMUS
  ROMÁNSKÝ SLOH V ČESKÝCH ZEMÍCH HISTORIZUJÍCÍ SLOHY
    UMĚNÍ POČÁTKU 20. STOLETÍ
    ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ
    UMĚNÍ MEZI VÁLKAMI
    FUNKCIONALISMUS
    VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2. POL 20. STOL
    LIDOVÉM VÝTVARNÉ UMĚNÍ
    PAMÁTKY UNESCO ČR
    OBORY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
    ARCHITEKTURA 20. STOL
     

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, OBČANSKÁ NAUKA - UČEBNÍ OBORY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 1 AE, 1 KČ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 2 ME ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 3 IT
VYPRAVOVÁNÍ - 1 IT OBČANSKÁ NAUKA - 2 ME SKLADBA . OPAKOVÁNÍ - 3 AE
  CHARAKTERISTIKA - 2 AE, 2 IT, 2 ZK OPAKOVÁNÍ - 3 AE
SLOVO A JEHO VÝZNAM - 1 IT OBN - 2 KZ OBN - MZDA - 3 AE, 3 MZ, 3 IT
  SLOVESA - 2 AE, 2 IT, 2 ZK OBN - DANĚ - 3 AE, 3 MZ, 3 IT
  OBN - RODINNÉ PRÁVO - 2 AE  
  OBN - TRESTNÍ PRÁVO 2 AE  

 

CIZÍ JAZYKY - UČEBNÍ OBORY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
NĚMECKÝ JAZYK - 1 KČ (skupina Mgr.Lorenzové) AJ - STUPŇOVÁNÍ PŘÍD. JMEN - 2 CP (Ing. Nováková) ANGLICKÝ JAZYK - 3 CU
NĚMECKÝ JAZYK - 1 KČ (Mgr. Klečková) NĚMECKÝ JAZYK - 2 KČ (Mgr. Klečková) ANGLICKÝ JAZYK - 3 KČ
AJ - NEPRAV. SLOVESA - 1 KČ (Ing. Nováková) AJ - PRACOVNÍ LIST - 2 CP (Ing. Nováková) NĚMECKÝ JAZYK 1 - 3 KČ (Mgr. Klečková)
NĚMECKÝ JAZYK 2 - 1 KČ (skupina Mgr.Lorenzové) AJ - PRACOVNÍ LIST - 2 KČ (Ing. Nováková) NĚMECKÝ JAZYK 2 - 3 KČ (Mgr. Klečková)
AJ - MINULÝ ČAS - 1 CP, 1 KČ (Ing. Nováková)    

 

MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE, EKOLOGIE - UČEBNÍ OBORY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
MATEMATIKA - 1 AR, 1 EL, 1 MZ MATEMATIKA - 2 IT, 2 AE, 2 ZK MATEMATIKA - 3 SP
MATEMATIKA - 1 IT MATEMATIKA - 2 KČ MATEMATIKA - 3 AE, 3 MZ, 3 IT
CHEMIE - KARBOXYLOVÉ KYSELINY MATEMATIKA - 2 CP MATEMATIKA - 3 PK
MATEMATIKA - 1 CP MATEMATIKA - 2 KZ MATEMATIKA 3 PK - JEHLAN
MATEMATIKA - 1 KP FYZIKA - 2 CP MATEMATIKA 3 KČ - OPRAVA
MATEMATIKA - 1 KČ OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKU - 2 KČ MATEMATIKA - 3 KP
CHEMIE -  LIPIDY, BÍLKOVINY - 1 KČ FYZIKA 2 - 2CP KUŽEL - 3 CU
CHEMIE - ROPA, ZEMNÍ PLYN - 1 CP FYZIKA POLOVODIČE 2 CP MATEMATIKA - 3 CU
HORMONY - CHEMIE - 1 KČ MATEMATIKA 2 - 2 CP EKOLOGIE - 3 KČ
UHLÍ - CHEMIE - 1 CP MATEMATIKA 2 - 2 KZ EKOLOGIE - 3 CU
MATEMATIKA 2 - 1 KČ   EKOLOGIE 2 - 3 KČ
SACHARIDY - TEST, 1 CP   EKOLOGIE 2 - 3 CU
CHEMIE - ALKALOIDY 1. ročníky MATEMATIKA 2 - 3 CU
    KOMOLÝ JEHLAN A KUŽEL - 3 KČ, 3 PK
    KOULE - 3 KČ, 3 PK

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, TĚLESNÁ VÝCHOVA - UČEBNÍ OBORY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
IKT - 1 KČ (ČEJKOVÁ) IKT - 2 CP (ČEJKOVÁ) IKT - 3 CU (ČEJKOVÁ)
TĚLESNÁ VÝCHOVA - 1 CP IKT - 2 KZ IKT - 3 KČ (ČEJKOVÁ)
     

EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ OBORY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY

3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY

EKONOMIKA - 1 KČ EKONOMIKA - 2 ME EKONOMIKA - 3 AE, 3 ME, 3 IT
EKONOMIKA 1 CP DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - 2 CP, 2 KČ EKONOMIKA 3 KČ
PEK - 1 KČ, 1 CP - SKUPINA Mgr. Trunečkové DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI - 2 CP, 2 KČ EKONOMIKA - 3 CU
EKONOMIKA 2 - 1 CP ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1 - 2 IT EKONOMIKA 2 - 3 KČ
EKONOMIKA 3 - 1 CP ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 2 - 2 IT EKONOMIKA 3 - 3 KČ
EKONOMIKA 2 - 1 KČ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 3 - 2 IT EKONOMIKA 4 - 3 KČ
EKONOMKA 3 - 1 KČ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 4 - 2 IT  
EKONOMIKA 4 - 1 CP VÝROBNÍ FAKTORY 1 - 2 IT  
EKONOMIKA 4 - 1 KČ VÝROBNÍ FAKTORY 2 - 2 IT  
EKONOMIKA 5 1 CP ZÁKLADY TRŽNÍ EKONOMIKY, TRH - 2 IT  
EKONOMIKA 5 1 KČ NABÍDKA A POPTÁVKA - 2 IT  
EKONOMIKA 6 - 1 CP TRŽNÍ MECHANISMUS - 2 IT  
EKONOMIKA 6 - 1 KČ KONKURENCE, HOSP. SOUTĚŽ - 2 IT  
EKONOMIKA 7 - 1 CP PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY - ZÁKONÍK PRÁCE - EKO, 2 IT  
EKONOMIKA 7 - 1 KČ    

 

OBOR STROJNÍ MECHANIK - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
TECHNOLOGIE ODBORNÉ KRESLENÍ ODBORNÉ KRESLENÍ
VRTÁKY A VRTÁNÍ SPOJKY KLOUBOVÉ SPOJENÍ
ZÁVITY LOŽISKA KLUZNÁ OSAZENÁ HŘÍDEL S LOŽISKEM
VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ LOŽISKA VALIVÁ ŘEMENICE
NÝTOVÁNÍ PRUŽINY STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
ROVNÁNÍ A OHÝBÁNÍ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE VÝROBKY A POLOTOVARY Z PLASTŮ 1
KALENÍ A POVRCHOVÉ KALENÍ VÝROBKY A POLOTOVARY Z PLASTŮ 2
POPOUŠTĚNÍ VÝROBKY A POLOTOVARY Z PLASTŮ 3
CEMENTOVÁNÍ VÝROBKY A POLOTOVARY Z PLASTŮ 4
NITRIDOVÁNÍ VÝROBKY A POLOTOVARY Z PLASTŮ 5
TECHNOLOGIE VÝROBKY A POLOTOVARY Z PLASTŮ 6
RUČNÍ MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ TECHNOLOGIE
OBRÁŽENÍ A HOBLOVÁNÍ TVÁŘENÍ
LAPOVÁNÍ, HONOVÁNÍ, SUPERFINIŠ RUČNÍ TVÁŘENÍ
HISTORIE SVAŘOVÁNÍ STROJNÍ KOVÁNÍ
OCHRANNÉ POMŮCKY SVÁŘEČE LISOVÁNÍ A LISY
  DRUHY SVÁRŮ  
  SPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ  
  ROZDĚLENÍ SVAŘOVÁNÍ A TERMINOLOGIE  
  SVAŘOVACÍ PLOCHY  
  SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE  
  SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM  
  SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM  
  SVAŘOVÁNÍ TLAKOVÉ  
  BOZP EL. OBLOUK A CO2  

 

OBOR KAROSÁŘ - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY

TECHNOLOGIE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE  
MĚŘENÍ DÉLEK    
MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ MATERIÁLŮ VÝKRESY SESTAVENÍ  
MĚŘENÍ ÚHLŮ A OBLOUKŮ OSAZENÁ HŘÍDEL S LOŽISKEM 1  
ŘEZÁNÍ KOVŮ OSAZENÁ HŘÍDEL S LOŽISKEM 2  
PILNÍKY SPOJENÍ DESEK  
 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE    
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI    
CHEMICKÉ VLASTNOSTI    
MECHANICKÉ VLASTNOSTI    
TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI    
ŽELEZO    
ZPRACOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY    
VYSOKÁ PEC    
PRODUKTY VYSOKÉ PECE    

 

OBOR KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘ - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
UMĚLÁ SLADIDLA STOLNIČENÍ - PRACOVNÍ LIST ZAHRANIČNÍ KUCHYNĚ
CUKR STOLNIČENÍ - PRACOVNÍ LIST TECHNOLOGIE - PRACOVNÍ LIST
POTRAVINY A VÝŽIVA - PRACOVNÍ LIST SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE A OBSLUHA CESTOVNÍ RUCH
SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE - PRACOVNÍ LIST FONDUE - 2 KČ BANKETNÍ HOSTINA - 3 KČ
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN - PRACOVNÍ LIST MENU - STO - 2 KČ DIA VÝROBKY A DIETY - 3 PK
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN RYBY - PAV STUDENÁ KUCHYNĚ TEST - 3 KČ
ZÁSADY, PRAVIDLA, TECHNIKA OBSLUHY - SPT - 1. KČ DRŮBEŽ - TEC STUDENÁ KUCHYNĚ - PRACOVNÍ LIST 3 PK
STOLNIČENÍ - PRACOVNÍ LIST ZVĚŘINA - TEC NEALKO NÁPOJE
ZÁSADY A PRAVIDLA, TECHNIKA OBSLUHY - 1 KČ   DIETY - TEC - 3 PK
STOLNIČENÍ - NÁPOJE - 1 KČ   SVĚTOVÁ A NÁRODNÍ GASTRONOMIE - 3 PK
PODÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ JÍDEL - STO, 1 KČ   POTRAVINY A VÝŽIVA - 3 PK
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 2   CESTOVNÍ RUCH 2 - 3 KČ
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 3   CESTOVNÍ RUCH 3 - 3 KČ
ZPŮSOBY OBSLUHY - STO   CESTOVNÍ RUCH 4 - 3 KČ
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 4    
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 5    
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 6    
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 7    

 

OBOR PRODAVAČ - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
PROFESNÍ PROFIL PRODAVAČE - PPR ZBOŽÍZNALSTVÍ PRACOVNÍ LIST ZBOŽÍZNALSTVÍ 1 - 3 PK
OSOBNOST ZÁKAZNÍKA, KOMUNIKACE V OBCHODĚ PROPAGACE A ARANŽOVÁNÍ - PRACOVNÍ LIST ZBOŽÍZNALSTVÍ PREZENTACE
ZBOŽÍZNALSTVÍ 1 - 1CP ZBOŽÍZNALSTVÍ 2 ZBOŽÍZNALSTVÍ 2 - 3 PK
ZBOŽÍZNALSTVÍ 2 - 1 CP ZBOŽÍZNALSTVÍ 3 ZBOŽÍZNALSTVÍ 3 - 3 PK
OBCHODNÍ PROVOZ 1 - 1 CP ZBOŽÍZNALSTVÍ - PAPÍR ZBOŽÍZNALSTVÍ 4
OBCHODNÍ PROVOZ 2 - 1 CP ZBOŽÍZNALSTVÍ - KNIHAŘSKÉ VÝROBKY ZBOŽÍZNALSTVÍ 5
ZBOŽÍZNALSTVÍ 3 ZBOŽÍZNALSTVÍ 4 ZBOŽÍZNALSTVÍ 6
OBCHODNÍ PROVOZ 3 ZBOŽÍZNALSTVÍ 5  
OBCHODNÍ PROVOZ 4 ZÁSOBOVÁNÍ 5  
ZBOŽÍZNALSTVÍ 4 ZBOŽÍZNALSTVÍ 6  
OBCHODNÍ PROVOZ 5 ZBOŽÍZNALSTVÍ 7  
ZBOŽÍZNALSTVÍ 5    
ZBOŽÍZNALSTVÍ 6    
ZBOŽÍZNALSTVÍ - OVOCE    
OBCHODNÍ PROVOZ 6    
OBCHODNÍ PROVOZ 7    
ZBOŽÍZNALSTVÍ 7    

 

OBOR CUKRÁŘ - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
SUROVINY 1 - 1 CP ODBORNÉ KRESLENÍ - PRACOVNÍ LIST SUROVINY - PRACOVNÍ LIST
SUROVINY 2 - 1 CP SUROVINY - PREZENTACE STROJE A ZAŘÍZENÍ - PRACOVNÍ LIST
STROJE A ZAŘÍZENÍ 1 - 1 CP SUROVINY - PRACOVNÍ LIST HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY - PRACOVNÍ LIST
STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 - 1 CP STROJE A ZAŘÍZENÍ - PRACOVNÍ LIST HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY 2
TŘENÉ LINECKÉ TĚSTO - TEC CUKRÁŘSKÉ OZDOBY - VÝZNAM HODNOCENÍ JAKOSTI CUK. VÝROBKŮ - 3 CU
PÁLENÁ HMOTA - TECHNOLOGIE STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 STROJE A ZAŘÍZENÍ 2
STROJE A ZAŘÍZENÍ 3 STROJE A ZAŘÍZENÍ 3 STROJE A ZAŘÍZENÍ 3
SUROVINY 3 SUROVINY 2 SUROVINY 2
SUROVINY 4 SUROVINY 3 SUROVINY 3
STROJE A ZAŘÍZENÍ 4 SUROVINY 4 SUROVINY 4
SUROVINY 5 STROJE A ZAŘÍZENÍ 4 STROJE A ZAŘÍZENÍ 4
STROJE A ZAŘÍZENÍ 5 STROJE A ZAŘÍZENÍ 5  
SUROVINY - VEJCE SUROVINY 5  
SUROVINY 6 SUROVINY 6  
STROJE A ZAŘÍZENÍ 6 STROJE A ZAŘÍZENÍ 6  
SUROVINY 7 SUROVINY 7  
STROJE A ZAŘÍZENÍ 7 STROJE A ZAŘÍZENÍ 7  

 

OBOR STROJÍRENSKÉ PRÁCE - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
  TECHNOLOGIE OCELOVÉ KONSTRUKCE
  STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE
  STROJE A ZAŘÍZENÍ KOROZE
  STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 2 KOROZE - OCHRANNÉ POVLAKY
  STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 NÁTĚRY
  TECHNOLOGIE 2 KOROZE NEKOVŮ
    OCELOVÉ KONSTRUKCE
    STAVBY Z OCELI
    NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI BUDOV
    OKENNÍ A DŘEVNÍ KONSTRUKCE
    STAVEBNÍ KOVÁNÍ
    MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OCK - JEDNODUCHÉ
    MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OCK - SLOŽITÉ

OBOR STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 3. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
SPOLEČENSKÉ AKCE - SPV ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN - PRACOVNÍ LIST ZDRAVOVĚDA
INVENTÁŘ PRO STUDENÉ NÁPOJE POTRAVINY A VÝŽIVA - PRACOVNÍ LIST  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN - PREZENTACE TECHNOLOGIE - PRACOVNÍ LIST  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 1 - 1 KP HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY - PRACOVNÍ LIST  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 2 - 1 KP TVOŘIVÁ ČINNOST  
POTRAVINY A VÝŽIVA - MLÉKO HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY 2  
MLÉKO - ZÁZNAMOVÁ TABULKA ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 2  
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - TECHNOLOGIE ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 3  
ZÁZNAMOVÁ TABULKA MLÉKO - PAV ZÁSOBOVÁNÍ  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 4 - 1 KP ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 4  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 5 ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 5  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 6 ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 6  
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 7 ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 7  

 

OBOR ZEDNICKÉ PRÁCE - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

1. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY 2. ROČNÍK - UČEBNÍ OBORY
OMÍTKY ÚVOD DO PŘESTAVEB BUDOV
KÓTOVÁNÍ MALTY
KAMENNÉ ZDIVO TRHLINY V KONSTRUKCÍCH
STAVEBNÍ VÝKRESY - ÚVODNÍ ČÁST KERAMICKÉ VÝROBKY
TECHNOLOGIE - JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ OMÍTKY
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ BETON
TVÁRNICOVÉ ZDIVO VÝROBA BETONU
ODBORNÝ VÝCVIK - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA SCHODIŠTĚ, RAMPY, ŽEBŘÍKY
STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY - VÝKRESY PORUCHY ZÁKLADŮ
KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ ZÁKLADNÍ POJMY Z ELEKTŘINY
ODBORNÝ VÝCVIK - POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY LEHKÉ BETONY
ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S VÝZTUŽÍ PORUCHY SVISLÝCH NOSNÝCH ZDÍ
OTVORY VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH MATERIÁLY PRO BEDNĚNÍ
VÝSTAVBA PLOTŮ STROPY
REKONSTRUKCE DOMU VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, BOZP, PRVNÍ POMOC
ODK - DRUHY STAVEBNÍCH VÝKRESŮ ZESILOVÁNÍ SLOUPŮ, PŘIZDÍVKY ZDIVA
ZDĚNÉ PŘÍČKY - TEC HYDROIZOLACE, RADON
ZDĚNÍ OBVODOVÝCH ZDÍ NA PĚNU TRHLINY NA STROPECH A KLENBÁCH
SÁDROKARTON PORUCHY A OPRAVY OMÍTEK
  PODLAHY
  ZEMNÍ PRÁCE
  PORUCHY A OPRAVY PODLAH
  STROJE NA ELEKTRICKÝ PROUD