Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

GDPR

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji.
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice.

 

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

Informační povinnost správce