Rada rodičů

Členové rady rodičů:

Předseda: Nela Pelikánová
Místopředseda:Magdalena Škrdlantová
Pokladník: Jiřina Ejemová
Členové: Hana Němcová, Blanka Myslíková, Dana Vlčková

 

Zástupci školy:    

Ing. Monika Bauerová
Mgr. Jana Lorenzová
Václav Kutman