Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Školská rada

Při SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404, byla zřízena školská rada podle & 267 zákona 561/2004 Sb.

Složení školské rady:

Předseda: Lenka Kotková, Dis. (zástupce žřizovatele)

Místopředseda: Ing. Martina Trojanová (zástupce pedagogických pracovníků)

Členové: Ing. Martin Sailer (zástupce zřizovatele), Mgr. Jiří Perlinger (zástupce pedagogických pracovníků), Marie Šafrová (zástupce zákonných zástupců žáků), Vít Prošek (zástupce zletilých žáků)