Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

 

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace

 

září 2023 

11. září 2023 18. - 22. září 2023 25. září 2023
TERMÍNY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY TERMÍNY PRAKTICKÉ ZKOUŠKY TERMÍNY ÚSTNÍ ZKOUŠKY