Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

 

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace

 

ZÁŘÍ 2021 

13. září 2021 20.  - 22. září 2021 24. září 2021
TERMÍNY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY TERMÍNY PRAKTICKÉ ZKOUŠKY TERMÍNY ÚSTNÍ ZKOUŠKY

 

ŘEDITELKA ŠKOLY ROZHODLA, ŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 SE NEBUDE KONAT PÍSEMNÁ ZKOUŠKA.

Písemnou zkoušku skládají pouze žáci, kteří jí konají jako zkoušku v náhradním termínu nebo jako opravnou zkoušku.

KONAT SE BUDE POUZE PRAKTICKÁ ZKOUŠKA A ÚSTNÍ ZKOUŠKA.