Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

 

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace

 

ČERVEN 2020

1. červen 2020 2. - 17. června 2020 18., 19. a 22. června 2020
TERMÍNY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY TERMÍNY PRAKTICKÉ ZKOUŠKY TERMÍNY ÚSTNÍ ZKOUŠKY