Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

 

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace

 

prosinec 2022 

5. prosinec 2022 6. - 9. prosinec 2022 16. prosinec 2022
TERMÍNY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY TERMÍNY PRAKTICKÉ ZKOUŠKY TERMÍNY ÚSTNÍ ZKOUŠKY