Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitních zkoušek najdete ZDE

Průvodce maturitní zkouškou - jaro 2022 

 

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • didaktický test

 

Písemná práce a ústní zkouška z české jazyka a literatury a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek podzim 2022

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky podzim 2022

Společné ustanovení k profilovým zkouška CJ a CJL

Termíny ke konání písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Termíny profilové části maturitních zkoušek  - jaro 2022 (ústní zkoušky), TŘÍDA 4DC

ROZPIS OBHAJOBY MATURITNÍ PRÁCE - OBOR CESTOVNÍ RUCH

Maturitní kalendář 

 

Přihláška k MZ - obor Cestovní ruch

Přihláška k MZ - obor Provoz a ekonomika dopravy

Přihláška k MZ - obor Podnikání

Přihláška k MZ - bianko

 

Testy z minulých let

Příprava na maturitní zkoušky

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Společná ustanovení k profilovým zkouškám z českého jazyka a litratury a cizího jazyka

Ústní zkouška český jazyk a literatura- Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

Maturitní témata - ústní zkouška Anglický jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Německý jazyk

 

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

 

 

TERMÍNY MATURIT

   

Jarní zkušební období

    

 

Podzimní zkušební období   

   Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)        Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)   

2. - 5. května 2022

1. - 6. září 2022
   Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      

Praktická zkouška:              

11. dubna 2022 -  2 NA 

12. - 13. dubna 2022 - 4 DC (Provoz a ekonomika dopravy)       

Obhajoba matur. prací:      

16. května 2022 - 4 DC (Cestovní ruch) 

Obhajoba matur. prací:      

9. září 2022 - 4 DC (Cestovní ruch) 

Studijní volno

25. dubna – 1. května 2022

Profilová část  Profilová část 

Písemná práce z českého jazyka a literatury - 5. dubna 2022

Písemná práce z cizího jazyka -  7. dubna 2022

Třída 2 NA

17. - 18. května 2022 

Třída 4 DC 

19. - 20. května 2022

Písemná práce z českého jazyka a literatury - 7. září 2022 (od 8, 30)

Písemná práce z cizího jazyka -  8. září 2022 (od 8, 30)

Ústní zkoušky - 2 NA, 4 DC - 13. září 2022