Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitních zkoušek najdete ZDE

 

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • didaktický test

 

Písemná práce a ústní zkouška z české jazyka a literatury a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek podzim 2023

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky podzim 2023

Společné ustanovení k profilovým zkouška CJ a CJL

Termíny profilové části maturitních zkoušek  - podzim 2023  

PÍSEMNÁ PRÁCE CJL 

Písemná práce AJ

TŘÍDA 4 DC/2NA

ROZPIS OBHAJOBY MATURITNÍ PRÁCE - OBOR CESTOVNÍ RUCH

Maturitní kalendář 

 

Přihláška k MZ - obor Cestovní ruch

Přihláška k MZ - obor Provoz a ekonomika dopravy

Přihláška k MZ - obor Podnikání

Přihláška k MZ - bianko

 

Testy z minulých let

Příprava na maturitní zkoušky

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Společná ustanovení k profilovým zkouškám z českého jazyka a litratury a cizího jazyka

Ústní zkouška český jazyk a literatura- Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

Maturitní témata - ústní zkouška Anglický jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Německý jazyk

 

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

 

 

TERMÍNY MATURIT

   

Jarní zkušební období

    

 

Podzimní zkušební období   

   Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)        Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)   

2. - 5. května 2023

4. - 8. září 2023
   Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      

Praktická zkouška:              

 -  2 NA  - 1 duben 2023

 - 4 DC (Provoz a ekonomika dopravy) - 12. - 13. duben 2023       

Obhajoba matur. prací:      

 - 4 DC (Cestovní ruch) - 16. květen 2023

Obhajoba matur. prací:      

 - 4 DC (Cestovní ruch)  - 12. září 2023

Studijní volno

24.  – 29. duben 2023

Profilová část  Profilová část 

Písemná práce z českého jazyka a literatury - 4. duben 2023

Písemná práce z cizího jazyka -  5. duben 2023

Třída 2 NA - ústní část

17 - 19. květen 2023

Třída 4 DC - ústní část

22. - 24. květen 2023

Písemná práce z českého jazyka a literatury - 11. září 2023

Písemná práce z cizího jazyka -  14. září 2023

Ústní zkoušky - 2 NA, 4 DC - 18. září 2023