Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitních zkoušek najdete ZDE

V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. (Toto pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb.)

Přehled změn v maturitní zkoušce - jaro 2021

Žádost o vykonání ústní maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • didaktický test

 

Písemná práce a ústní zkouška z české jazyka a literatury a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části maturitní zkoušky

Rozpis obhajoby maturitní práce - obor Cestovní ruch

Rozpis profilové části MZ - třída 4 DC

Rozpis profilové části MZ - třída 2 NA, 3 ND

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní kalendář 

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky jaro 2021 - mimořádný termín

Kdo  se může k mimořadnému termínu přihlásit

 

Přihláška k MZ - obor Cestovní ruch

Přihláška k MZ - obor Provoz a ekonomika dopravy

Přihláška k MZ - obor Podnikání

Přihláška k MZ - bianko

 

Testy z minulých let

Příprava na maturitní zkoušky

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Společná ustanovení k profilovým zkouškám z českého jazyka a litratury a cizího jazyka

Ústní zkouška český jazyk a literatura- Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

Maturitní témata - ústní zkouška Anglický jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Německý jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Ruský jazyk

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

 

 

TERMÍNY MATURIT

   

Jarní zkušební období

    

Podzimní zkušební období   
   Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)        Společná část maturitní zkoušky (ddaktické testy)   

24. - 26. května 2021    

   Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      

Praktická zkouška:              

2 NA 26. dubna 2021

4 DC (Provoz a ekonomika dopravy) 19. – 20. dubna 2021            

Obhajoba matur. prací:      

4 DC (Cestovní ruch) 1. června 2021

Studijní volno

 

Profilová část 

Třída 2 NA, 3 ND 1.  – 3. června 2021

Třída 4 DC 3. – 4. června 2021