Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitních zkoušek najdete ZDE

 

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • didaktický test

 

písemná práce a ústní zkouška z české jazyka a literatury a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní kalendář 

Rozpis společné části MZ a profilové části - jaro 2021

Přihláška k MZ - obor Cestovní ruch

Přihláška k MZ - obor Provoz a ekonomika dopravy

Přihláška k MZ - obor Podnikání

Přihláška k MZ - bianko

 

Testy z minulých let

 

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

 

TERMÍNY MATURIT

   

Jarní zkušební období

    

Podzimní zkušební období   
   Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)        Společná část maturitní zkoušky (ddaktické testy)   

 

    

 
   Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba matur. práce      Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba matur. práce      

 

 

Studijní volno

 

 

Profilová část