Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test
  • písemná práce
  • ústní zkouška

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá jen z didaktického testu
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test, písemnou práci a ústní část

 

 

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

Podrobné schéma - Termíny konání DT a PP

Maturitní kalendář 

Testy z minulých let

 

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

 

TERMÍNY MATURIT

Jarní zkušební období

 

Podzimní zkušební období
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) Společná část maturitní zkoušky (ddaktické testy a písemné práce)

PP 8. 4. a 30. 4. 2020/DT 4. - 6. 5. 2020

 

Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba matur. práce

16. 4. 2020 (praktická MZ, 2 NA) 

 20. 5. 2020 (obhajoba 3 ND, 4 CR)

 

Studijní volno

24. 4 až 30. 4. 2020

 

Ústní část maturitní zkoušky, profilové zkušky

18. 5. - 20. 5. 2020 (2 NA, 3 ND)

 21. 5. - 22. 5. 2020 (4 CR)

 

Plán maturitních zkoušek - jaro 2020