Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitních zkoušek najdete ZDE

V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. (Toto pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb.)

Přehled změn v maturitní zkoušce - jaro 2021

Žádost o vykonání ústní maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • didaktický test

 

Písemná práce a ústní zkouška z české jazyka a literatury a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní kalendář 

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky jaro 2021 - mimořádný termín

Kdo  se může k mimořadnému termínu přihlásit

Rozpis profilové části MZ - jaro 2021

Přihláška k MZ - obor Cestovní ruch

Přihláška k MZ - obor Provoz a ekonomika dopravy

Přihláška k MZ - obor Podnikání

Přihláška k MZ - bianko

 

Testy z minulých let

Příprava na maturitní zkoušky

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Společná ustanovení k profilovým zkouškám z českého jazyka a litratury a cizího jazyka

Ústní zkouška český jazyk a literatura- Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

Maturitní témata - ústní zkouška Anglický jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Německý jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Ruský jazyk

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

 

 

TERMÍNY MATURIT

   

Jarní zkušební období

    

Podzimní zkušební období   
   Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)        Společná část maturitní zkoušky (ddaktické testy)   

24. - 26. května 2021    

   Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      

Praktická zkouška:              

2 NA 26. dubna 2021

4 DC (Provoz a ekonomika dopravy) 19. – 20. dubna 2021            

Obhajoba matur. prací:      

4 DC (Cestovní ruch) 1. června 2021

Studijní volno

 

Profilová část 

Třída 2 NA, 3 ND 1.  – 3. června 2021

Třída 4 DC 3. – 4. června 2021