Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitních zkoušek najdete ZDE

 

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test
  • písemná práce
  • ústní zkouška

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá jen z didaktického testu
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test, písemnou práci a ústní část

 

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2020

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

Podrobné schéma - Termíny konání DT a PP

Maturitní kalendář 

Harmonogram obhajoby maturitní práce 3 ND, 4 CR, 4 DC 2019

Rozpis společné části MZ a profilové části 4 CR, 4 DC 2019, 4 CS 2018

Rozpis společné části MZ a profilové části 2 NA, 3 ND

 

Testy z minulých let

 

Další informace najdeš na novamaturita.cz a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

Pokyny ke zpracování maturitní práce a k její obhajobě

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Témata pro zpracování školních úloh - cizí jazyk

 

TERMÍNY MATURIT

Jarní zkušební období

 

Podzimní zkušební období
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) Společná část maturitní zkoušky (ddaktické testy a písemné práce)

DT 1. - 2. 6. 2020

 

Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba matur. práce

26. 5. 2020 (praktická MZ, 2 NA) 

 26. 5. 2020 (obhajoba 3 ND, 4 CR)

 

Studijní volno

ZRUŠENO

 

Ústní část maturitní zkoušky, profilové zkušky

9.6. - 11. 6. 2020 (2 NA, 3 ND)

 10. 6. - 12. 6. 2020 (4 CR)