Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Maturita

Informace k současné situaci kolem maturitní zkoušky najdete ZDE

 

SPOLEČNÁ MATURITNÍ ČÁST

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • didaktický test

 

Matematika nebo Cizí jazyk

  • didaktický test

 

Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2024

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky jaro 2024

Společné ustanovení k profilové zkoušce CJ a CJL

Termíny profilové části maturitní zkoušky - jaro 2024

TŘÍDA 4 DC

TŘÍDA 2 NA

ROZPIS OBHAJOBY MATURITNÍ PRÁCE - OBOR CESTOVNÍ RUCH

Maturitní kalendář 

 

Přihláška k MZ - obor Cestovní ruch

Přihláška k MZ - obor Provoz a ekonomika dopravy

Přihláška k MZ - obor Podnikání

Přihláška k MZ - bianko

 

Testy z minulých let

Příprava na maturitní zkoušky

Další informace najdete na novamaturita.cz  a facebooku

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ČÁST

Seznam předmětů k profilové části maturitní zkoušky

Společná ustanovení k profilovým zkouškám z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Ústní zkouška český jazyk a literatura- Seznam literárních děl

Formulář k seznamu literárních děl

Maturitní témata - ústní zkouška Anglický jazyk

Maturitní témata - ústní zkouška Německý jazyk

 

CESTOVNÍ RUCH:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

Pokyny ke zpracování maturitní práce ak její obhajobě

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

PODNIKÁNÍ:

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky 

 

 

TERMÍNY MATURIT

   

Jarní zkušební období

    

 

Podzimní zkušební období   

   Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)        Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)   

2. - 6. května 2024

 
   Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      Praktická zkouška z odborných předmětů nebo Obhajoba maturitní práce      

Praktická zkouška:              

 - 2 NA  - 10. duben 2024

 - 4 DC (Provoz a ekonomika dopravy) - 11. - 12. duben 2024       

Obhajoba matur. práce:      

 - 4 DC (Cestovní ruch) - 17. 5. 2024

 

Studijní volno

9. – 15. květen 2024

Profilová část  Profilová část 

Písemná práce z českého jazyka a literatury - 3. duben 2024

Písemná práce z cizího jazyka - 4. duben 2024

Třída 2 NA - ústní část

21. - 24. květen 2024

Třída 4 DC - ústní část

27. - 30. květen 2024