CO JEŠTĚ MŮŽEŠ ZÍSKAT?


Informace o přijímacím řízení

  • KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  • DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

  • DÉLKA STUDIA

  • FORMA STUDIA

  • POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ