Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Truhlář

NEMACHRUJ, BUĎ MACHR

Pokud rádi pracujete se dřevem, nebojíte se nových technologií, chcete se naučit číst technické výkresy, zpracovávat konstrukční dokumentaci, získat odbornost ve výrobě nábytku a truhlářských výrobků, pak je tento učební obor právě pro Vás.

Jedná se o tříletý učební obor denní formy s velmi dobrým uplatněním v praxi, který je zakončen závěrečnou zkouškou podle jednotného zadání.CO JEŠTĚ MŮŽEŠ ZÍSKAT?

 • Možnost nástavbového studia
 • Soutěže v oboru
 • Odborné exkurze, stáže ve firmách
 • Pracovní oděv a obuv, prostředky BOZP
 • Ubytování a stravování v místě školy
 • GO kurzy, lyžařské a vodácké kurzy
 • Divadelní a další zájmové kroužky

Informace o přijímacím řízení

Stáhnout:Školní vzdělávací program
Stáhnout:Přihláška ke studiu
Truhlář
 • KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  33-56-H/01 Truhlář

 • DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

  Střední vzdělání s výučním listem

 • DÉLKA STUDIA

  3 roky

 • FORMA STUDIA

  Denní forma vzdělávání

 • POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

  12


JAK TO U NÁS VYPADÁ?