Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Stravovací a ubytovací služby

KDO ZDRAVĚ ŽIJE, VYHRÁVÁ

Pokud se nebojíte pracovat se surovinami pro přípravu běžných pokrmů, orientujete se v tradičních receptech, máte rádi lidi a respektujete zásady slušného chování, rádi se seznamujete s různými formami obsluhy, druhy hostin, s přípravou tabule, se sestavováním jednoduchého i složitého menu, pak je tento učební obor právě pro Vás.

Jedná se o tříletý učební obor denní formy studia bez cizích jazyků, který je zakončen závěrečnou zkouškou. Je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a má uplatnění v praxi na úseku přípravy jídel, obsluhy a ubytovacích zařízení.


CO JEŠTĚ MŮŽEŠ ZÍSKAT?

 • Soutěže v oboru
 • Odborné exkurze, stáže ve firmách
 • Ubytování a stravování v místě školy
 • GO kurzy, lyžařské a vodácké kurzy
 • Divadelní, sportovní a další zájmové kroužky

Informace o přijímacím řízení

Stáhnout:Školní vzdělávací program
Stáhnout:Přihláška ke studiu
Stravovací a ubytovací služby
 • KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 • DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

  Střední vzdělání s výučním listem

 • DÉLKA STUDIA

  3 roky

 • FORMA STUDIA

  Denní forma vzdělávání

 • POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

  12


JAK TO U NÁS VYPADÁ?