Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Důležité informace

Informace ředitelky školy k 30. 3. 2020
  • 31. 03. 2020

Informace ředitelky školy k 30. 3. 2020

Distanční výuka teorie i praxe pro všechny obory bude probíhat i nadále. Všichni žáci i učitelé používají výhradně služební /školní e-maily najdete na stránkách školy (viz. https://www.soshlinky.cz/kontakty)/ a pracují v prostředí BAKALÁŘI. V případě, že někdo nemá možnost zpracovávat úkoly prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, informuje třídního učitele, který zajistí předávání úkolů jiným způsobem. Materiály pro výuku a úkoly budou předávány po dohodě v písemné podobě na vrátnici školy.

Číst více
Hodnocení (klasifikace) žáků za druhé pololetí 2019/20
  • 30. 03. 2020

Hodnocení (klasifikace) žáků za druhé pololetí 2019/20

Ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020 budou žáci klasifikováni také podle svých výsledků vycházejících ze spolupráce s učiteli v rámci samostudia (vypracovávání domácích úkolů, odevzdávání zadaných prací elektronickou cestou). Žáci, kteří nebudou zadané pokyny respektovat a domácí úkoly řešit, nebudou v příslušných předmětech ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020 hodnoceni.

Číst více
Rozhodnutí ředitelky školy o změně kritérií přijímacího řízení u oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-silnoproud
  • 18. 03. 2020

Rozhodnutí ředitelky školy o změně kritérií přijímacího řízení u oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-silnoproud

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. § 60 odst. 3 sdělujeme, že ředitelka SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404 rozhodla o zrušení školní přijímací zkoušky pro obory 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  a 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  pro školní rok 2020/2021. Důvodem jsou mimořádná opatření ohledně pandemie koronaviru.

Číst více
Provoz školy od 1. 2. 2021
  • 28. 01. 2021

Provoz školy od 1. 2. 2021

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci a z rozhodnutí vlády bude výuka pro všechny třídy a obory vzdělávání nadále probíhat distančním způsobem do odvolání.

Číst více
Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/21
  • 25. 01. 2021

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/21

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že si žáci nebudou moci osobně převzít výpisy z pololetního vysvědčení vám sdělujeme, že tato budou zveřejněna v bakalářích od 28.1.2021. Tištěné výpisy z pololetního vysvědčení budou žákům předány v momentě, kdy začne prezenční výuka. Pro případ potíží se zobrazením vám přikládáme návod v níže přiloženém souboru.

Číst více
Provoz školy od 11. do 22. ledna 2021
  • 08. 01. 2021

Provoz školy od 11. do 22. ledna 2021

Vedení školy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. Výuka probíhá pouze distanční formou, která je samozřejmě povinná.

Číst více
Informace o provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021
  • 02. 01. 2021

Informace o provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

Výuka na středních školách probíhá distančním způsobem. Distanční výuka v naší škole bude opět probíhat od 4. 1. 2021 do odvolání.

Číst více
Informace o organizaci výuky do konce kalendářního roku
  • 15. 12. 2020

Informace o organizaci výuky do konce kalendářního roku

Dle rozhodnutí MŠMT se prodlužují prázdniny o 21. a 22. prosinec 2020. Žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření.

Číst více
Provoz domova mládeže (návrat žáků na prezenční studium)
  • 03. 12. 2020

Provoz domova mládeže (návrat žáků na prezenční studium)

Nástup na domov mládeže je možný pro ubytované žáky 6. 12. 2021 od 20, 00 hodin.

Číst více