Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Hodnocení (klasifikace) žáků za druhé pololetí 2019/20

    • 30. 03. 2020
    Hodnocení (klasifikace) žáků za druhé pololetí 2019/20

    Ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020 budou žáci klasifikováni také podle svých výsledků vycházejících ze spolupráce s učiteli v rámci samostudia (vypracovávání domácích úkolů, odevzdávání zadaných prací elektronickou cestou). Žáci, kteří nebudou zadané pokyny respektovat a domácí úkoly řešit, nebudou v příslušných předmětech ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020 hodnoceni.