Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Rozhodnutí ředitelky školy o změně kritérií přijímacího řízení u oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-silnoproud

  • 18. 03. 2020

  Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. § 60 odst. 3 sdělujeme, že ředitelka SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404 rozhodla o zrušení školní přijímací zkoušky pro obory 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  a 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  pro školní rok 2020/2021. Důvodem jsou mimořádná opatření ohledně pandemie koronaviru.

  Kritéria pro přijetí uchazečů: průměrný prospěch ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou ročníků.

   

  Mgr. Eva Jakubová

  ředitelka školy