Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Vyjádření ředitelky školy k mimořádné situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace způsobené coronavirem.

  • 10. 03. 2020

  V souvislosti s nařízením vlády a zřizovatele je pro žáky SOŠ a SOU Beroun-Hlinky škola uzavřena.

  Žáci a zákonní zástupci jsou povinni sledovat informační zdroje školy (BAKALÁŘE, webové stránky školy, e-mailové zprávy, facebook školy), kde budou informace aktualizovány.

  Vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho mimořádný stav potrvá, snažíme se zajistit alespoň na dálku provizorní výuku, jejíž těžiště se přenese do samostudia, domácí přípravy a zpracování zadaných úkolů. Informace dostanou žáci od svých vyučujících prostřednictvím informačních zdrojů školy.

  POKYNY K SAMOSTUDIU BĚHEM MIMOŘÁDNÉ SITUACE

  Výukové materiály a úkoly k vypracování budou na webových stránkách školy v sekcích:

  BAKALÁŘI (sekce Domácí úkoly)

  ► Domácí úkoly

  WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY 

  ► Moodle

  ►Výukové materiály

  Procvičujte a studujte i v době, kdy nejste ve škole.

  Inspiraci najdete:

  www.fraus.cz

  www.sciodat.cz
   

  Mgr. Eva Jakubová

  ředitelka SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404

   

  Více informací zde