Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Kurz "Instruktor praktického vyučování"

  • 19. 02. 2020
  Kurz "Instruktor praktického vyučování"

  Na konci měsíce listopadu proběhl v rámci udržitelnosti projektu Pospolu pod záštitou Národního ústavu vzdělávání (NÚV) kurz „Instruktor praktického vyučování“. Projekt Pospolu se zaměřil na podporu vzájemné spolupráce škol a firem. Naše škola s firmami v regionu sice již dlouhodobě spolupracuje, ale cílem kurzu „Instruktor“ bylo u pracovníků firem prohloubit pedagogické znalosti, možnosti přístupu k žákům, způsoby hodnocení a správné vedení docházky žáků v návaznosti na školu.

  Letošního kurzu se zúčastnili pracovníci firem Tarespa Beroun, Cembrit Beroun a Tedom Hořovice.

  Celý kurz byl ze strany školy lektorován vedoucím odborného výcviku p. Karlem Jakoubkem a učitelem odborných předmětů a odborného výcviku Milanem Kudějem.

  Instruktoři vypracovávali část tematického plánu odborného výcviku, seznamovali se s bezpečnostní problematikou i jak přesně postupovat při úrazech jim svěřených žáků na jejich pracovištích. Součástí kurzu byla také exkurze do dílen odborného výcviku v naší škole i účast v běžné hodině odborného vyučování ve škole. Všichni účastníci ukončovali kurz vypracováním závěrečného testu.

  V minulém týdnu došlo na předávání certifikátů úspěšným absolventům kurzu. Přímo na pracovištích firem toto osvědčení předávala ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová a vedoucí odborného výcviku Karel Jakoubek.

  Celý kurz splnil svůj účel. Instruktoři získali hlubší znalosti pedagogické problematiky a pro nás jako školu byl zase důležitým poznatkem pohled na žáky a jejich výstupní znalosti z hlediska firem, do kterých přicházejí. Toto vzájemné obohacení vzájemné spolupráce firem a škol je zároveň naplněním hlavní myšlenky celého projektu Pospolu.