Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

  • 17. 01. 2020
  TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

  Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech, vybudování bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity a přístupu k internetu.

  Název veřejné zakázky:

  TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

  Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006120

  Název příspěvkové organizace, která je zadavatelem veřejné zakázky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404

  Části zakázky:

  A - Stavební úpravy a přístavba dílen odborného výcviku 

  B - Rekonstrukce odsávání a vzduchotechniky                                                                  

  Části zakázky:

  Dodávky vybavení 11 učebních oborů

  Celkové výdaje projektu s DPH: 19 279 237

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií