Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

I. ročník akce pro dobrou věc "DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM"

  • 21. 11. 2019

  I. ročník akce pro dobrou věc "DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM" je pořádána ve spolupráci s naší školou.

  Akce se koná v tělocvičně SOŠ a SOU BEROUN-HLINKY, Okružní 1404 (boční vchod nad hřištěm, balónky vás navedou) v neděli 1. prosince 2019 od 11:00 hod

  Součástí akce budou veselé adventní hry, soutěže, pro děti a rodiče. Budeme všichni sportovat, abychom pomohli nemocným dětem.  Zúčastnit se může každý!

  Rodinný vstup (2 dospělí + 2 děti) - 200 Kč (peněžní prostředky ze vstupného budou předány Dětskému domovu Beroun)  

  POMÁHEJTE S NÁMI !!!