Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Školská rada

  • 02. 09. 2019

  Členové školské rady

  Při SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404, byla zřízena školská rada podle & 267 zákona 561/2004 Sb.

  Složení školské rady:

  Předseda: Mgr. Přemysl Landa (zástupce žřizovatele)

  Místopředseda: Ing. Martina Trojanová (zástupce pedagogických pracovníků)

  Členové: Bc. Ondřej Šimon (zástupce zřivovatele), Mgr. Jiří Perlinger (zástupce pedagogických pracovníků), Marie Šafrová (zástupce zákonných zástupců žáků), Pavel Korn (zástupce zletilých žáků)