Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Exkurze ČNB Praha

  • 23. 01. 2023
  Exkurze ČNB Praha

  Žáci naší školy ve dvou lednových termínech navštívili expozici ČNB nazvanou Za měnou.

  Dozvěděli se, co vše Česká národní banka dělá, aby v naší zemi dosáhla cenové a finanční stability a zajistila plynulost peněžního oběhu. Poznali, kdo, proč a jak rozhoduje o nastavení a nástrojích měnové politiky, finanční stability a dohledu nad finančním trhem. Viděli, jak naše centrální banka působí nejen doma, ale je aktivní také ve světě. Všechny její činnosti jim byly srozumitelně a interaktivně představeny v jednotlivých tematických celcích. Studenti měli možnost studovat i padělky bankovek, vidět minci v hodnotě 180 mil. Kč a potěžkat si zlatou cihlu, což pro většinu z nich byl jedinečný zážitek. Nejvíce je asi bavila hra na lupiče a hledání PINu u bankomatu. Všichni se aktivně zapojovali a dostali pochvalu i za jejich finanční gramotnost.

  Hodnotíme tuto exkurzi jako zdařilou a věříme, že znalosti z ní uplatní studenti i v běžném praktickém životě.

  Ing. Čejková Věra

  Dozor: Bc. Šavlová, Bc. Volfová