Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Slavnostní vyhodnocení pracovní stáže projektu Erasmus+

  • 01. 07. 2022
  Slavnostní vyhodnocení pracovní stáže projektu Erasmus+

  "Cestujeme za technickými a gastronomickými zkušenostmi"

  Vyhodnocení druhé stáže v projektu mobility se uskutečnilo 24. 6. 2022 na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Beroun Hlinky - Závodí.

  Žáci oborů Cukrář, Kuchař -  číšník, Kuchař a Ubytovací a stravovací služby seznámili přítomné s tím, kde probíhala jejich odborná praxe, co nového se v Polsku naučili, jaké exkurze a památky navštívili. Také si připravili prezentaci, která byla doplněna fotografiemi a zajímavostmi z pracovní stáže.

  Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová předala stážistům Europass-mobilita a Certifikát, který je dokladem o absolvování zahraniční odborné praxe v rámci programu ERASMUS+.

  Na závěr příjemného setkání měli přítomní možnost ochutnat cukrářské výrobky, které byly vyrobeny podle polských receptů a současně neformálně diskutovat o stáži.

  Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy.

  Mgr. Jiří Perlinger, vedoucí projektu