Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

DLOUHODOBÁ PRACOVNÍ STÁŽ, POLSKO

  • 01. 07. 2022
  DLOUHODOBÁ PRACOVNÍ STÁŽ, POLSKO

  Projekt č. 2020-1-CZ01-KA102-077611 „Cestujeme za technickými a gastronomickými zkušenostmi“

  Na dlouhodobou pracovní stáž do Polska, (90 dní + 2 dny na cestu), vycestují 2. 8. 2022 tito žáci:

  Studijní obor Podnikání:

  Nikol Parkosová

  Učební obor Kuchař:

  Alexandr Leňo

  Obě žákům přeji, aby se stáž vydařila.

  Jiří Perlinger, vedoucí projektu