Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Ukliďme Beroun

    • 04. 05. 2022
    Ukliďme Beroun

    Zaměstnanci SOŠ a S0U Beroun Hlinky zorganizovali celoškolní akci „Ukliďme Beroun“.

    Akce se zúčastnili všichni žáci na pracovišti Hlinky i Závodí. Úklid probíhal, jak v areálu školy, tak i v jejím okolí. Odpad se třídil, do přidělených pytlů a ty se vysypávaly do jednotlivých kontejnerů, podle obsahu. Bio odpad bude odvezen společností AVE a.s. v příštím týdnu.  Žáci příjemně překvapili své třídní učitele svojí pracovitostí a aktivitou. Zaměstnanci SOŠ a S0U Beroun Hlinky zorganizovali celoškolní akci „Ukliďme Beroun“. Akce se zúčastnili všichni žáci na pracovišti Hlinky i Závodí. Úklid probíhal, jak v areálu školy, tak i v jejím okolí. Při akci žáci příjemně překvapili své třídní učitele svojí pracovitostí a aktivitou.