Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Informace o antigenním testování žáků

  • 27. 08. 2021

  1. září 2021 proběhne první kolo testování žáků neinvazivními antigenními testy na obou budovách školy a to v kmenových třídách.

  Testování nepodstoupí ti žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

  Prosíme žáky, aby měli výše uvedené doklady připraveny při vstupu do budovy školy.

  Další termíny testování jsou stanoveny na 6. 9. a 9. 9. 2021 za stejných podmínek výše.

  Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace)

  Děkujeme za pochopení