Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

  • 16. 05. 2024
  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

  Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Beroun-Hlinky ve shodě se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem a vyhláškou č. 422/2023 Sb., nařízením vlády č. 211/2010 Sb., vše v platném znění vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení v následujících oborech vzdělávání:

  Studijní obory (zakončené maturitní zkouškou, délka studia 4 roky):

  37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 3 volná místa

  Učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou, délka studia 3 roky):

  23-51-H/01 Strojní mechanik 9 volných míst

  23-55-H/02 Karosář 7 volných míst

  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 5 volných míst

  33-56-H/01 Truhlář 1 volné místo

  36-52-H/01 Instalatér 3 volná místa

  65-51-H/01 Kuchař-číšník - pouze zaměření Kuchař 21 volných míst

  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 5 volných míst

  V případě zájmu o obor je možné přihlášku včetně příloh podat třemi způsoby: 

  • elektronicky, zadánním do systému DIPSY (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita) – doporučujeme z důvodu snadnější organizace přijímacího řízení a komunikace s uchazečem

  • osobně/poštou prostřednictvím výpisu vytištěného z online systému DIPSY obsahující QR kód 

  • osobně/poštou podáním vyplněného tiskopisu s přílohami  Přihlášky ke vzdělávání pro druhé kolo přijímacího řízení podle § 60 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče v termínu od 20. 5. 2024 do 24. 5. 2024

  Do 2. kola se mohou hlásit uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení do žádného oboru vzdělání nebo uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. 5. 2024. Do maturitních oborů se mohou v druhém kole hlásit pouze ti uchazeči, kteří v 1. kole konali jednotnou přijímací zkoušku. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá. 

  Více informací o kriteriích přijímacího řízení ZDE

  Beroun 16. 5. 2024

  Mgr. Jiří Perlinger, ředitel školy