Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Úprava modelu maturitní zkoušky 2021

  • 26. 03. 2021
  Úprava modelu maturitní zkoušky 2021

  Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků.

  Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího  jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.

  Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

  Žádost o vykonání ústní maturitní zkoušky

   

  Nejzazší termín odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury se posouvá na 30. dubna 2021.

   

  Metodický pokym MŠMT