Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

    • 08. 03. 2021
    Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

    V souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení ředitelka školy oznamuje zrušení jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT pro obory: 65-42-M/02 Cestovní ruch, 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy.

    Jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a MAT vykonají uchazeči o studijní obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium). 

    Termíny přijímacích zkoušek: 3. a 4. května 2021.