Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Cesty žáků do školy v období krizového opatření č. 200 od 1. 3. do 21. 3. 2021

    • 01. 03. 2021
    Cesty žáků do školy v období krizového opatření č. 200 od 1. 3. do 21. 3. 2021

    Pro žáky platí výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Žáci mohou konat opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.

    Žáci, kteří dojiždějí do školy z jiného okresu, vyplní pro případ kontroly na hranicích okresu tuto přílohu.