Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Informace o provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

  • 02. 01. 2021
  Informace o provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

  Výuka na středních školách probíhá distančním způsobem. Distanční výuka v naší škole bude opět probíhat od 4. 1. 2021 do odvolání.

  Pro distanční výuku platí opatření z předchozího období. Distanční výuka je pro žáky povinná.

  Pro synchronní výuku bude předem žákům zasílána pozvánka k setkání příslušného týmu předmětu a třídy.

  Výuka končících ročníků bude prioritně zaměřena na zvládnutí požadavků maturitních a závěrečných zkoušek.

  Třídní učitelé komunikují s žáky svých tříd elektronicky, ponejvíce prostřednictvím MS Teams. Žáci, kteří se nemohou z důvodu nemoci či jiného závažného důvodu zúčastnit výuky, se omlouvají třídním učitelům.

  Další informace k výuce zveřejníme koncem prvního lednového týdne.

  Dále platí:

  Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

  Více info viz. MANUÁL MŠMT