Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Implementace Krajského akčního plánu II: Středočeského kraje

    • 09. 11. 2020
    Implementace Krajského akčního plánu II: Středočeského kraje

    Naše škola se v rámci IKAP II. bude účastnit vzdělávacích seminářů pro naše pedagogické pracovníky. Do budoucna bude na této stránce přinášet nové informace.

    Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                  

    Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862