Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

  • 13. 10. 2020
  Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

  Dle rozhodnutí vláda ČR se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

  Rozhodnutí vlády se tedy nově týká i praktické výuky (odborného výcviku). Stále platí že probíhá výuka distančním způsobem a je ze zákona povinná.

  Ve dnech od 26. října 2020 do 30. října 2020 jsou nově prodlouženy podzimní prázdniny (28. října 2020 je státní svátek).

  Provoz Domova mládeže je od 14. 10. 2020 také přerušen do odvolání.

  Všechny žáky prosíme, aby byli ohleduplní ke svému okolí a striktně dodržovali všechny opatření nařízené vládu s souvislosti s COVID19.

  Věříme, že vše spolu zvládneme a uvidíme se zase v pořádku ve škole.