Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Provoz školy od 5. 10. 2020 - DISTANČNÍ VÝUKA

  • 02. 10. 2020
  Provoz školy od 5. 10. 2020 - DISTANČNÍ VÝUKA

  Vážení rodiče, žáci, v následujících 14 dnech bude z důvodu nařízení MZd probíhat výuka ve škole následujícím způsobem:

  1. studijní obory (Cestovní ruch, Provoz a ekonomika dopravy, Podnikání) přechází na distanční formou výuky

  2. učební obory:

  • - v týdnu, kdy probíhá odborný výcvik, budou všichni žáci dle plánu buď na pracovištích odborného výcviku školy (dílny) nebo na smluvních pracovištích (firmy).
  • - v týdnu, kdy mají žáci teoretické vyučování, přechází na distanční výuku.
  • - distanční výuka je povinná ze zákona a bude probíhat přes Bakaláře a MS Teams. 

   

  3. Provoz na Domově mládeže není přerušen.