Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Zahájení výuky po karanténě

    • 11. 09. 2020
    Zahájení výuky po karanténě

    Výuka na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky bude znovu zahájena v pondělí 14. 9. 2020 dle rozvrhu. Třída 1 KČ bude mít v pondělí 14. 9. výuku mimo rozvrh v budově školy na Závodí.

    Žádáme všechny žáky, aby ve zvýšené míře dodržovali protiepidemiologická opatření.

    Těšíme se na Vás.