Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Termín pro podání přihlášky z maturitní zkoušce - podzim 2020

  • 07. 07. 2020
  Termín pro podání přihlášky z maturitní zkoušce - podzim 2020

  Upozorňujeme žáky, že 27. 7. 2020 je poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ. SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, Okružní 1404 byla Cermatem opět určena jako spádová škola. Všechny části MZ (didaktické testy, písemné práce i ústní zkoušky) budete skládat na hlavní budově školy (Okružní 1404, Beroun-Hlinky).

  Další důležité termíny:

  • nejpozději do 25. 7. 2020 Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 25. července. Pokud tak neučinil již dříve.
  • 5. 8. 2020 Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ
  • 14. 8. 2020 MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ
  • 17. 8. 2020 Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  • 1. 9 . - 4. 9. 2020 Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.
  • Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy do 7 dnů po dni konání didaktického testu.