Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Výzkumné šetření COVIDADOL 2020

    • 01. 06. 2020

    Výzkum pod organizační záštitou MŠMT mapuje subjektivní kvalitu života žáků/studentů, denní režim a faktory, které přispěly ke zvládání života s COVID-19.

    Testová baterie umožňuje komparaci s řadou studií, které se zabývají kvalitou života adolescentů v běžném životě. Výsledky studie budou využity jako možný podklad pro efektivnější zvládání možné další vlny epidemie nebo obdobné situace v budoucnosti. Proto se obracíme právě na Vás s žádostí o vyplnění dotazníků ze strany žáků. Finální verze dotazníku byla konzultována s pedagogy, kteří potvrdili srozumitelnost nástroje pro cílovou věkovou skupinu 10 až 18 let (tj. ranou až pozdní adolescenci). 
     

    Elektronická verze „dotazníku“