Aktuální informace k provozu školy najdete v záložce PRO STUDENTY – Důležité informace

Nástup žáků k realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních odborných škol mimo závěrečné ročníky

  • 03. 06. 2020
  Nástup žáků k realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních odborných škol mimo závěrečné ročníky

  Od 8. 6. 2020 organizuje SOŠ a SOU Beroun-Hlinky realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 1. a 2. ročníků učebních oborů a žáky 1., 2. a 3. ročníků studijních oborů.

  Třídní učitelé budou žáky zvát na třídnické hodiny. Zde se žáci dozví další pokyny a harmonogram individuálních konzultací.

   

  Než žáci poprvé vstoupí do školy, je bezpodmínečně nutné, aby:

  - před vstupem do školy odevzdali podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. U nezletilého žáka je vyžadován podpis zákonného zástupce.

  - každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

  - každý žák, případně zákonný zástupce, se seznámil se zásadami provozu školy a souvisejícími hygienickými opatřeními

  Věnujte proto zvýšenou pozornost následujícím informacím (přílohám):

  Čestné prohlášení

  Opatření k provozu školy od 8. 6. 2020

  Třídnické hodiny - pracoviště Závodí

  Třídnické hodiny - pracoviště Hlinky